Logo - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Logo

Huvudregeln är att själva ordbilden återges i koncernens blåa färg (PMS 286. CMYK: C=100, M=60, Y=0, K=6).

Ordbilden kompletteras med en horisontell rektangel i samma bredd och höjd. Denna är blå som logon, men i vissa kommunikationsytor (som t.ex. affischer och broschyrer) kan även andra färger från Moelvens färgpalett användas.

Syftet med rektangeln är att tillföra logon mer kraft och energi och skapa luft kring logon så att den framstår klart och tydligt.

Avstånd

I de flesta fall används rektangeln under logon. Detta gäller i synnerhet på kommunikationsmaterial som annonser, broschyrer och produktblad.

Avståndet mellan logon och den horisontella rektangeln ska vara minst 1 ggr logons höjd. Rektangeln ska som regel användas utfallande.

På höger sida av logon och ovanför logon ska det finnas ett tomt fält som motsvarar minst 1 ggr logons höjd.

På vänster sida av logon ska det vara ett tomt fält som motsvarar minst 2 ggr logons höjd.

Annan placering

I vissa fall används rektangeln ovanför logon. Detta gäller posttrycksaker, bildekor och dekor på produktemballage.

Avståndet mellan logo och rektangel ska vara minst 2 ggr logons höjd.
Rektangeln ska som regel användas utfallande.

Till vänster om logon ska det finnas ett tomt fält som motsvarar minst 2 ggr logons höjd.

Till höger om logon ska det finnas ett tomt fält som motsvarar minst 2 ggr logons höjd.

Varianter av logon

När logon används utan rektangel ska det vara ett tomt fält runt logon motsvarande minst 2 ggr logons höjd.

Logo i svart eller vitt

Ren logo i svart eller vitt, utan rektangel, används där material, färg, ekonomi eller andra orsaker gör användningen av färg komplicerad. På presentartiklar kan andra neutrala färgtoner användas.