[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Försäkring

Risk för skador och produktionsavbrott.

Det har utarbetats en försäkringspolicy som alla koncernbolagen ska följa.
Policyn ger riktlinjer för försäkringens omfattning, förebyggande åtgärder, riskkartläggning och utarbetande av kontinuitetsplaner. Kontinuitetsplanerna är en central plan för när en eventuell brand eller annan skada inträffar. Planerna säkerställer den omedelbara insatsen, katastrofhanteringen och förmågan till fortsatta leveranser till kunderna. Koncernen är genom sin industriförsäkring försäkrad mot ekonomiska förluster som överstiger MNOK 3 per enskilt tillfälle.

Koncernen har en central funktion för uppföljning av industriförsäkringar.

Kontakta

Erik Weisser-Svendsen
Risk Manager / Eiendomsansvarlig
Moelven Industrier ASA
+47 90727885
erik.weisser-svendsen@moelven.com

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?