[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Finanskalender

2 februari 2018

Rapport för fjärde kvartalet 2017

25 april 2018
Bolagsstämma - Bokslutskommuniké 2017

Kvartalsrapporter

 

27 april 2018
Rapport för första kvartalet 2018

29 augusti 2018
Rapport för andra kvartalet 2018

26 oktober 2018
Rapport för tredje kvartalet 2018

31 januari 2019
Rapport för fjärde kvartalet 2018