[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Finanskalender 2016

29 januari 2016

Rapport för fjärde kvartalet 2015 / Preliminära resultat 2015

26 april 2016
Bolagsstämma - Bokslutskommuniké 2015

Kvartalsrapporter

27 april 2016
Rapport för första kvartalet 2016

26 augusti 2016
Rapport för andra kvartalet 2016

20 oktober 2016
Rapport för tredje kvartalet 2016

26 januari 2017
Rapport för fjärde kvartalet 2016 / Preliminära årsresultat 2016