[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Finansiella rapporter

Kvartalsrapport Q2 2016

Moelvens bästa resultat sedan 2007

Rörelseresultatet under andra kvartalet ökade till NOK 175 miljoner mot 48 miljoner under samma period 2015. Det är koncernens bästa kvartalsresultat sedan 2007. 

Samtidigt ökade Moelvens rörelseresultat ackumulerat för första halvåret till NOK 205 miljoner (NOK 70 miljoner samma period föregående år). Det är en förbättring av rörelseresultatet för andra kvartalet och första halvåret under året på NOK 127 miljoner respektive 135 miljoner jämfört med samma perioder 2015. 

Ladda ner kvartalsrapport Q2 2016

Årsredovisning 2015

Rapportarkiv

Här hittar du finansiella rapporter som nedladdningsbara pdf-filer.

Kontakta

Morten Sveiverud
Direktör ekonomi och finans
Moelven Industrier ASA
+47 90980667
morten.sveiverud@moelven.com

Finansiella rapporter på webben