[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Finansiella rapporter

Kvartalsrapport Q4 2016

Moelvens bästa år sedan 2007

Moelven tjänade 335 miljoner norska kronor på driften under 2016. Det är en förbättring av rörelseresultatet på NOK 120 miljoner jämfört med föregående år.

Under 2016 ökade rörelseintäkterna med 6,8 procent till NOK 10 350 miljoner (NOK 9 690 miljoner 2015).

Årsredovisning 2015

Rapportarkiv

Här hittar du finansiella rapporter som nedladdningsbara pdf-filer.

Kontakta

Morten Sveiverud
Direktör ekonomi och finans
Moelven Industrier ASA
+47 90980667
morten.sveiverud@moelven.com

Finansiella rapporter på webben