Finansiell information

Moelven strävar efter att kommunicera aktivt och öppet med marknaden och ge alla berörda parter lika tillgång till finansiell information. På våra finansiella sidor hittar du resultatrapportering och information om de principer som Moelven styrs utifrån.

årsredovisning 2013

  - Moelven hade en tuff start på 2013, och resultatet för året blev svagt. Men ingången till 2014 är bättre än på flera år, säger koncernchef Hans Rindal. Klicka här för att se videointervjun med Hans Rindal

Moelven årsredovisning 2013

Organisasjonsnummer: NO 914 348 803 MVA