Moelven Trysil AS - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Trysil AS

Sågverk med hyvleri där stor andel av den sågade volymen levereras internt till hyvleriet och vidare till den norska marknaden via Moelven Wood AS.
  • Sågade trävaror från Trysil, Norge
  • ~25.000 av 65.000 m3 tillgänglig externt - gran/ furu (50/ 50)
  • Cirkelsåg/ reducerlinje
  • Kammartorkar med torkning ner till 18% (± 2%)
  • Standard sidobräder och centrumsdimensioner
  • Skandinaviska marknaden och export (90/ 10)
  • 48 anställda
  • 16 Milj. EUR omsätning

Skeppningsmärken Trysil

Knut Holmseth
Försäljning
Moelven Trysil AS
+47 90 54 54 95
knut.holmseth@moelven.no

Hans Geir Syversen
KAM Eksport
+47 91 32 72 23
hans-geir.syversen@moelven.no