[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Soknabruket AS

Sågverk med hyvleri där stor andel av den sågade volymen levereras internt till hyvleriet och vidare till den norska marknaden via Moelven Wood AS.
  • Sågade trävaror från Sokna, Ringerike, Norge
  • ~70.000 av 160.000 m3 tillgänglig externt - gran/ furu (40/ 60)
  • Bandsåg/ Linckline, Cirkelsåg/ reducerlinje
  • Kammar och vandringstork, ner till 16% (± 2%)
  • Standard sidobräder och centrumsdimensioner
  • Skandinaviska marknaden och export (70/ 30)
  • 80 anställda
  • 37 Milj. EUR omsätning

Skeppningsmärken Soknabruket

Nina Karlsrud
Försäljning
Moelven Soknabruket AS
+47 91 63 62 70
nina.karlsrud@moelven.no

Hans Geir Syversen
KAM Eksport
+47 91 32 72 23
hans-geir.syversen@moelven.no