[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Notnäs Ransby AB, avd Ransby

Moelven Ransbysågen är ett sågverk baserat på klentimmerstokkar med ändamål till paneler och andra interiör produkter.
  • Sågade trävaror från Sysslebäck, Värmland, Sverige
  • 70.000 m3 - gran/ furu (60/ 40)
  • Klentimmer - Cirkelsåg/ reducerlinje
  • Kammar och vandringstorkar med torkning ner till 10% (± 2%)
  • Standard dimensioner av sidobräder och centrumvaror
  • Skandinaviska marknaden och export (50/50)
  • 32 anställda
  • 14 Milj. EUR omsätning

Skeppningsmärken Ransbysågen

Ulf Dalslåen
Försäljning
Moelven Notnäs AB
+46 10 122 53 05
ulf.dalslaen@moelven.se