Moelven Østerdalsbruket AS - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Østerdalsbruket AS

Sågverk med hyvleri där stor andel av den sågade volymen levereras internt till hyvleriet och vidare till den norska marknaden via Moelven Wood AS.
  • Sågade trävaror från Koppang, Østerdalen, Norge
  • ~17.000 av 77.000 m3 tillgänglig externt - gran/ furu (40/ 60)
  • Bandsåg/ reducerlinje
  • Kammar och vandringstork, ner till 18% (± 2%)
  • Standard sidobräder och centrumsdimensioner
  • Skandinaviska marknaden och export (90/ 10)
  • 48 anställda
  • 18 Milj. EUR omsätning

Skeppningsmärken Østerdalsbruket

Anders Grønli
VD
Moelven Østerdalsbruket AS
+47 48 99 27 42
anders.gronli@moelven.com

Anne Grethe Toften
Försäljning
Moelven Østerdalsbruket AS
+47 41 60 80 40
anne-grethe.toften@moelven.no

Hans Geir Syversen
KAM Eksport
+47 91 32 72 23
hans-geir.syversen@moelven.no