Moelven Numedal AS - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Numedal AS

Huvuddelen av den gran som produceras på Numedal säljs på den norska marknaden, men viss export förekommer. Råvara för fasad produkter är en av specialiteterna från detta sågverk
  • Sågade trävaror från Flesberg, Öster om Oslo, Norge
  • 70.000 m3 - gran
  • Bandsåg/ reducerlinje
  • Kammar och vandringstorkar med torkning ner 10% (± 2%)
  • Standard dimensioner av sidobräder och centrumvaror
  • Hållfasthetssorterat, FOHC vid forfrågan
  • Skandinaviska marknaden och export  (75/ 25)
  • 35 anställda
  • 15 Milj. EUR omsättning

Skeppningsmärken Numedal

Glenn Arnesen
Försäljning
Moelven Numedal AS
+47 91 68 04 97
glenn.arnesen@moelven.no