[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Mjøsbruket AS

Anpassning till kundernas behov är styrkan i det flexibla högkvalitet gran sågverket Mjösbruket. Typiska kunder är hyvlerier, limträproducenter och emballageindustrier.
  • Sågade trävaror från Biri, Syd om Lillehammer, Norge
  • 85.000 m3 - gran
  • Bandsåg/ reducerlinje
  • Kammartorkar med torkning ner till 10% (± 2%)
  • Standard dimensioner av sidobräder och centrumvaror
  • Hållfasthetssorterat, FOHC vid forfrågan
  • Skandinaviska marknaden och export  (40/ 60)
  • 38 anställda
  • 20 Milj. EUR omsättning

Skeppningsmärken Mjøsbruket

Ole Kristian Solbrekken
Försäljning
Moelven Mjøsbruket AS
+47 90 76 91 90
ole.solbrekken@moelven.no