Moelven Løten AS - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Løten AS

Moelven Løten är ett av de minsta sågverken inom Moelven. Koncentrerar sig på furu från grovt timmer. Specialister på tillverkning av högkvalitativa ämnen för möbler, fönster och andra snickeri ändamål. Investeringar på sågverket är inriktade på att uppfylla de kvalitetskrav och förväntningar detta segment kräver
  • Sågade trävaror från Løten, Hedmark, Norge
  • 48.000 m3 - furu
  • Bandsåg/ reducerlinje
  • Kammar och vandringstorkar med torkning ner till 8% (± 2%)
  • Standard dimensioner av sidobräder och centrumvaror
  • Greensplit, FOHC vid forfrågan
  • Skandinaviska marknaden och export  (75/ 25)
  • 30 anställda
  • 11 Milj. EUR omsättning

 Skeppningsmärken Løten

Håkon Kildahl
Försäljning
Moelven Løten AS
+47 91 12 95 33
hakon.kildahl@moelven.no