[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Modus AB

Sveriges största leverantör av systemväggar.

Sveriges största leverantör av systemväggar

Moelven Modus är Nordens ledande producent och leverantör av flexibla rumslösningar för kommersiella byggnader. Företaget har under många år utvecklat rationella och moderna systemprodukter som ger kunderna bra och kostnadseffektiva arbetsplatser. Tjänster och produkter som är nödvändiga för att skapa kompletta rumslösningar ingår i projekten, beroende på kundens önskemål och behov.

VÅRA KUNDER
Privata och offentliga fastighetsägare, förvaltare och användare av kommersiella byggnader, samt entreprenörer och arkitekter.

VÅR VISION
Vi skall vara den självklara samarbetspartnern för de tongivande aktörerna på den kommersiella byggmarknaden i Skandinavien.

VÅR AFFÄRSIDÉ
Vi utvecklar, producerar samt monterar hållbara och effektiva rumslösningar för kommersiella byggnader.

VÅR ORGANISATION
Moelven Modus har cirka 470 anställda och drivs decentraliserat med arton lokala avdelningar. Verksamheten är landsomfattande i Sverige och Norge och omfattar alla län och fylken. Avdelningskontoren tar hand om försäljning, projektledning och montering i sina distrikt. I Norge har vi kontor i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Tønsberg, Fredrikstad, Oslo och Hamar. I Sverige har vi kontor i Uppsala, Stockholm, Örebro, Norrköping, Göteborg och Malmö. Specialenheten Moelven Modus Direct erbjuder lösningar för kunder med behov för konceptlösningar i kedjedrift.

Produktionsenheterna finns i Jessheim i Norge samt i Kumla och Hulån i Sverige.

Huvudkontoret ligger i Jessheim i Norge. Här tar de hand om funktioner som marknad, ekonomi, IT, personal, inköp, produktutveckling, kvalitet, HMS och logistik. Örebro har också funktioner som omfattar ekonomi, personal och inköp.

EKONOMISK UTVECKLING
Moelven Modus har en omsättning på cirka 871 MNOK. Bolaget är väldigt solitt med ett totalkapital på cirka 360 MNOK och ett aktiekapital på 26,2 MNOK.

Detaljerad framställning av bolagets ekonomiska situation framgår av årsberättelse för Moelven Modus AS och Moelven Modus AB med bokföring.

Här kan du läsa mer om Moelven Modus.

 

Vi hjälper dig!

Kontakta ditt närmsta försäljningskontor! Vi hjälper
dig med prisförfrågningar, inredningstips och mycket mycket mer!
Alla försäljningskontor

Här hittar du länkar till