[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Modus AB

Moelven Modus är Nordens ledande producent och leverantör av flexibla rumslösningar för kommersiella byggnader. Företaget har under många år utvecklat rationella och moderna systemprodukter som ger kunderna bra och effektiva arbetsplatser. Alla tjänster och produkter som är nödvändiga för att skapa kompletta rumslösningar ingår i projekten.

VÅRA KUNDER
Brukare/hyresgäster i kommersiella lokaler, privata och offentliga fastighetsägare och förvaltare och samt entreprenörer och arkitekter.

VÅR VISION
Vi skall vara den självklara samarbetspartnern för de tongivande aktörerna på den kommersiella byggmarknaden i Skandinavien.

VÅR AFFÄRSIDÉ
Vi utvecklar, producerar samt monterar hållbara och effektiva rumslösningar för kommersiella byggnader.

VÅR ORGANISATION
Moelven Modus har över 489 anställda och drivs decentraliserat med arton lokala avdelningar. Verksamheten är landsomfattande i Sverige och Norge och omfattar alla län och fylken. Avdelningskontoren tar hand om försäljning, projektledning och montering i sina distrikt. I Norge har vi kontor i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Tønsberg, Fredrikstad, Oslo och Hamar. I Sverige har vi kontor i Uppsala, Stockholm, Örebro, Norrköping, Göteborg och Malmö. Specialenheten Moelven Modus Direct erbjuder lösningar för kunder med behov för konceptlösningar i kedjedrift.

Våra produktionsenheter finns i Jessheim i Norge samt i Kumla och Hulån i Sverige.

Huvudkontoret ligger i Jessheim i Norge. Här har vi samlat funktioner som marknad, ekonomi, IT, personal, inköp, produktutveckling, kvalitet, HMS och logistik. I örebro har vi också funktioner som omfattar ekonomi, personal och inköp.

EKONOMISK UTVECKLING
Moelven Modus har en omsättning på cirka 767 MNOK. Bolaget är väldigt solitt med ett totalkapital på cirka 322 MNOK och ett aktiekapital på 
25,8 MNOK.

Detaljerad framställning av bolagets ekonomiska situation framgår av årsberättelse för Moelven Modus AS och Moelven Modus AB med bokföring.

 

Kontakta oss!

Vi hjälper dig med detaljprojektering, prisförfrågningar och mycket mer.
Alla försäljningskontor

Här hittar du länkar till