Moelvens varumärkes­plattform - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelvens varumärkes­plattform

Moelvens varumärkesplattform är bolagets viktigaste styrverktyg. Varumärkesplattformen ska ligga till grund för våra handlingar och vår kommunikation med omvärlden och våra anställda. Den ska bidra till att säkra vårt anseende och hur vi skapar värden

Vision
Det naturliga valet för folk som ska bygga och bo skandinaviskt

Mission
Ger folk goda rum

Värden

Hållbarhet
Moelven har respekt för människa och miljö. Vi baserar vår verksamhet på förnyelsebara resurser och har valt hållbarhet och långsiktighet till vår konkurrensfördel. Vi har en stark vilja att ta ansvar för vår omvärld.

Pålitlig
Man kan lita på Moelven. Vi levererar i tid och med rätt kvalitet. Vi fokuserar på öppenhet och ärlighet – att kunna medge svagheter och fel är grunden för framgång och trovärdighet.

Ser möjligheterna
Moelven söker lösningar. Koncernen har förmåga och resurser att vara ledande när det gäller produktutveckling och nytänkande. Vi har alltid varit ett ledande företag och utnyttjar möjligheterna som ges över tid.