[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelvens historia

Vår över 100 år långa historia inbegriper starka profiler, skiftande tider och stor produktvariation. På Moelvens tidsaxel finns många milstolpar och med koncernens tillväxt och utveckling de senare åren duggar bemärkelsedagarna tätt.

1877
MOELVENS ANFADER
Industripionjären Theodor Krogvig köpte fallrättigheterna till Moelva 1877 och grundade Strømmen Brug. Krogvig konstruerade själv flera av maskinerna som var nödvändiga och bland annat producerade man träfat och hjul till kärror och vagnar. Så småningom sålde Krogvig bruket och med hjälp av fyra vänner startade han Anderkværn Hjul- og Trævarefabrik längs Moelva.

1899
AKTIEBOLAGET MOELVEN GRUNDAS
Efter Theodor Krogvigs död 1898 köpte vännerna verksamheten vid Anderkværn och grundade den 24 juli 1899 aktiebolaget Moelven. De fyra vännerna satsade 5000 kronor vardera, eller i dagens penningvärde mätt cirka 1 miljon kronor.

1904
DEN FÖRSTA MÄRKESVARAN: OLJEKOKTA VAGNSHJUL
Under de första åren efter uppstarten 1899 tillverkade Moelven snickeri- och inredningsprodukter i trä. Men redan 1904 lades tillverkningen om och man började tillverka oljekokta vagnshjul. Detta var en kvalitetsprodukt för hästdragna vagnar och var tillsammans med ett stort antal olika typer av vagnar och kärror Moelvens varumärke fram till 1940-talet.  
Under 10- och 20-talet tillverkades också möbler samt flak och karosserier till lastbilar.

1945
RADIKAL OMLÄGGNING
Efter andra världskriget släppte Moelven det gamla sortimentet och övergick till att tillverka produkter som efterfrågades i ett modernare samhälle: olika typer av släpvagnar för traktorer och anläggningsmaskiner, samt snöplogar och gödselspridare.
Denna radikala omläggning leddes av Johs Mageli som tillträdde som disponent och senare utsågs till koncernchef. Behovet av investeringar var mycket stort och Mageli kunde efter betydande svårigheter ordna finansiering. Under Magelis ledning utvecklades Moelven till ett solitt industriföretag med ett brett sortiment.

1950
NYTT VARUMÄRKE: HUS PÅ HJUL
Nu började produktionen av det som skulle bli ett nytt varumärke för koncernen – "Moelven-hus på hjul", dvs. en modern typ av portabel skogskoja. De här mobila småhusen skulle komma att få en mycket stor spridning och ett brett användande inom skogsbruk, anläggning och oljesektorn. Entreprenörerna kallade dem för "Moelvenbrakka" medan de Moelvenanställda sade "hus på hjul".

60-TALET
SEKTIONSHUS PÅ LÖPANDE BAND
Efterhand började Moelven tillverka mer avancerade bostäder – containerhus, sektionshus och elementhus. Sektionerna tillverkades på flera löpande band och sattes ihop i stora fabrikshallar. Industriell husproduktion av det här slaget var något helt nytt i Europa. Ur detta utvecklades produktion av färdiga huselement som levererades till byggplatsen och sattes ihop där. Från slutet av 60-talet och fram till slutet av 80-talet var Moelven en betydande leverantör av bostadshus och exploaterade även hela bostadsområden. De olika hustyperna har fått stor spridning i Norge och Skandinavien.


LASTARE, DUMPRAR OCH KRANAR
Vid ingången till 60-talet började Moelven utveckla lastare, dumprar och mobilkranar. Kransortimentet utökades med däckskranar och bärgningskranar och tillverkningen fortsatte under 70- och 80-talet. Under den här perioden tillverkade Moelven också flera typer av påhängsvagnar för militärt bruk. Trots kommersiella framgångar för flera av Moelvens produkter blev utvecklingskostnaderna efter hand alltför höga och i slutet av 80-talet avvecklades hela den mekaniska industridelen av koncernen.

STARTEN FÖR LIMTRÄSUCCÉN
Limmade träkonstruktioner började användas ute i Europa under 50-talet. 1960 startade Moelven limträproduktion och marknaden tog fart under 70-talet, då Moelven blev marknadsledande på limträ i Norge. 1982 övertog Moelven den svenska konkurrenten Töreboda Limträ, som började med industriellt limträ redan tidigt på 1900-talet.  Moelvens limträteknik har under senare decennier stått för många av de mest uppmärksammade projekten inom koncernen.

70-TALET
SKIDOR OCH HOCKEYKLUBBOR
Från mitten av 70-talet och hela 80-talet var Moelven engagerad i skidfabriken Madshus, som även tillverkade hockeyklubbor.

TRÄKOMPONENTER OCH SYSTEMVÄGGAR
1972 började Moelven tillverka träkomponenter till bl.a. hus i en ny fabrik.  På 80-talet inleddes  produktion av egna sågade trävaror i stor skala.  1989 köpte Moelven delar av Norema och därmed kom produktion av flexibla systeminredningar – väggar, golv och tak – till näringsbyggnader in i koncernen.

1980
FÖRSTA SÅGVERKET – BÖRJAN PÅ NY EPOK
1980 etablerade Moelven Mjösbruket – det första sågverket i Moelven Industrier. Detta blev starten för ett nytt och framgångsrikt affärsområde och inledningen på en ny epok i koncernen. Under 80-talet fortsatte koncernens tillväxt inom träindustrin med uppköp av två stora svenska sågverk – Dalaträ 1985 och Valåsens sågverk 1988.  Köpet och investeringarna i Valåsen var Moelvens dittills största ekonomiska satsning och Moelven hade nu blivit en av Skandinaviens största producenter av industriträ.

1981
MOELVEN BLIR BÖRSNOTERADE
Moelven noteras på Oslo Børs med ett aktiekapital på 17,5 miljoner norska kronor. 

90-TALET
STORA OMSTÄLLNINGAR UNDER TURBULENT ÅRTIONDE
90-talet inleddes med en djup lågkonjunktur efter ett starkt expansivt 80-tal. Den norska bostadsmarknaden föll och Moelven avvecklade sin bostadsproduktion. Första halvan av decenniet präglades av stora omställningar, organisationsförändringar och kostnadsnedskärningar inom Moelven samtidigt som träindustrin och limträtillverkningen gick mycket bra. ”Friskförklaringen” kom genom köpet av sågbruket/hyvleriet Eidsvold Værk 1995.  1997 köpte Moelven Westwoods byggmodulfabrik i Säffle och 1998 övertog Moelven Notnäs AB och Westwoodkoncernen i Sverige,  vilket innebar nästan en fördubbling av träindustriverksamheten.

1994
OS-GULD ÄVEN FÖR MOELVEN
De 17:e olympiska vinterspelen i Lillehammer 1994 blev en folkfest och en minnesvärd idrottslig händelse. Moelven levererade kompletta bärande limträkonstruktioner till de stora arenorna och byggmoduler till många anläggningar liksom till deltagarbyn.  Moelvens konstruktioner satte en stark prägel på OS och arbetet inför OS innebar också ett tekniskt språng för Moelven. 

1998
GARDERMOEN – SKYLTFÖNSTER FÖR MOELVEN
Precis som med OS-byn ville den norska regeringen att Norges nya huvudflygplats, Oslo lufthavn Gardermoen, skulle präglas av norsk byggnadskultur och -teknik.   1995 fick Moelven det krävande uppdraget att konstruera, tillverka och montera den bärande limträkonstruktionen till terminalbyggnadens ellipsformade tak. Det var dåtidens största träkonstruktion i sitt slag. Gardermoen, som öppnades 1998, blev för Moelven ett mer prestigefyllt uppdrag än t.o.m. OS-byn. 

1999
MOELVEN 100 ÅR
1999 firade Moelven sitt 100-årsjubileum. Inom koncernen finns ett antal bolag som är ännu äldre än moderbolaget och allra äldst är Eidsvold Værk med anor från 1670-talet.  Jubileumsåret bildade Moelven tillsammans med de svenska träindustrikoncernerna Bergkvist-Insjön och AB Karl Hedin ett nytt råvarubolag i Sverige, Weda Skog, för att säkra tillgången på råvara.

2000
20 NYA PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR PÅ FYRA ÅR
År 2000 övertog Moelven norska koncernen Forestias träindustri, och därmed ökade omsättningen med 1,3 miljarder norska kronor. Koncernen fick tolv nya produktionsanläggningar och antalet anställda ökade med 820 personer.

Samma år deltog Moelven i världsutställningen EXPO 2000 i Hannover tillsammans med norska Närings- och Handelsdepartementet samt ledande norska företag.  Moelven byggde också den norska paviljongen.

2001
MOELVEN FÅR FINSKA ÄGARE
Finska skogskoncernen Finnforest blev 2001 huvudägare i Moelven, efter köp av aktier från norska och svenska skogsägare. Tillsammans bildar företagen Europas största träindustribolag.  2002 avnoteras Moelven från Oslo Børs.

2003
LÄNGSTA TRÄBRON
Världens dittills längsta träbro öppnades 2003 i Flisa, över älven Glomma.  Bron är byggd med limträkonstruktioner från Moelven.

2004
ANTALET PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR VÄXER
Den norska såg- och hyvlerikoncernen Are såldes till Moelven som därigenom fick sex nya produktionsanläggningar, varav fem i Sverige.  Moelven övertog samma år Mobilarum AB i Värmland som producerade modulbyggnader, och fick två nya produktionsanläggningar i Sverige och 150 nya medarbetare.

2006
MOELVEN FÅR NORSKA ÄGARE
Den 15 december 2006 ingick Eidsiva Vekst AS och skogsägarandelslagen Glommen Skog BA, Mjøsen Skog BA, Havass Skog BA, AT Skog BA och Viken Skog BA ett avtal med huvudägaren Metsäliitto och övertog Finnforests aktiepost. 

2007
MOELVEN KÖPER TRYSIL SKOG
I november 2007 köpte Moelven träindustriföretaget Trysil Skog AS, med 57 anställda.  Trysilanläggningen blir en del av Moelven Wood.

NY DELÄGARE IN I MOELVEN
I december 2007 ingick Felleskjøpet Agri BA ett avtal med Eidsiva Vekst om köp av 40 procent av Eidsivas Moelvenaktier. Köpet genomfördes genom det med Eidsiva samägda bolaget Eidsiva MI AS.

ETT ÅR MED REKORDRESULTAT
2007 gjorde Moelvenkoncernen ett rekordresultat på nära en miljard norska kronor, och året blev ett av de bästa någonsin inom den trämekaniska industrin.

2008
NOMINERAD I WORLD BUILING OF THE YEAR 2008
Viken Skog BA:s kontorsbyggnad utanför Hønefoss i Norge nominerades i klassen kontorsbyggnader i tävlingen om World Building of the Year 2008 på World Architecture Festival i Barcelona. Byggnaden innehåller massivt trä och limträ från Moelven Massivtre AS og Moelven Limtre AS.

STORA LIMTRÄPROJEKT I SVERIGE OCH NORGE
Under 2008 har flera uppmärksammade limträprojekt genomförts av Moelven, som Gardermoens flygterminalutbyggnad och en ny idrotts- och evenemangsarena under limträtak – Göransson Arena i Sandviken, Sverige.


2009
DET STORA ANPASSNINGSÅRET
I kölvattnet av finanskrisen och det största ekonomiska fallet i Europa sedan andra världskriget krävdes stora anpassningar i organisationen.

Under det stora anpassningsåret fanns emellertid några ljuspunkter: Virkesproducenten Moelven Van Severen i Namsos fyllde 160 år och produktionen av den nya prisbelönta, isolerade regelstommen Iso3® startade upp på Mjøsplast AS i Moelv. I Danmark tog Moelven över driften av Odense Savværk.

2010
PRISVINNANDE ARKITEKTUR OCH DESIGN
Sverige fick guld för kreativitet och Norge silver för bästa arkitektur och design under Expo 2010. Bägge paviljongerna var i hög grad baserade på limträkonstruktioner från Moelven.

Moelven ByggModul AS fick en beställning på 750 fullt möblerade moduler till ett värde av 120 miljoner norska kronor till en förläggning i samband med uppförandet av en fabrik i Kanada.

Moelven enades med ägarna till Sør-Tre Bruk AS, bestående av Sør-Tre Bruk AS i Sannidal och Granvin Bruk AS i Hardanger, samt Eco Timber AS, om köp av deras aktier i bolagen. Köpet gjordes i syfte att stärka Moelvens distribution, bredda produktsortimentet och fördjupa kompetensen inom special- och tradingprodukter av trä.

SAMARBETET KRING RÅVARUFÖRSÖRJNINGEN AVVECKLADES
Efter 10 år beslutade sig ägarna till virkesbolaget Weda Skog AB att avveckla bolaget. Syftet var att ta ett nytt regionalt grepp om råvaruförsörjningen till sågverken i Sverige genom att lyfta in Moelvens aktiviteter i Moelven Skog AB.


2011
SVERIGES STÖRSTA TRÄBRO
Moelven Töreboda AB levererar Sveriges största träbro till Solna Den är
181,5 meter lång och ska användas i samband med en omfattande trafikomläggning vid Tomteboda Haga Södra i Solna.

Köpet av skivtillverkaren Vänerply betyder att en viktig produkt för Moelven inom skivmaterial nu även blir egentillverkad. Som en del av koncernen ingår Moelven Vänerply i ett större industriellt nätverk som bidrar till synergier inom bland annat råvaruinköp, distribution och marknad.

TVÅ VIKTIGA KÖP

Avtal ingås också om köp av H-Profil som i huvudsak producerar komponenter i trä till fönsterindustrin i Norge. Köpet är ett svar på marknadens önskemål om bearbetade komponenter istället för att bearbeta de sågade trävarorna själva.

PRISREGN
I juni tilldelades Moelven Limtre och Hydra Tidal Schweighofer Prize 2011 för sitt innovativa havskraftsprojekt med turbinblad av limträ. Och under "Bygg reis deg"-mässan i Lillestrøm fick Moelvens revolutionerande regel Iso3 Innovationspriset 2011. Regeln är en specialanpassning till de nya byggföreskrifterna och innovationen består i ett inbyggt system för eliminering av köldbryggor i polyuretan

FANTASTISK ARKITEKTUR
Det nya kulturhuset i Vennesla nominerades till priset «Bästa byggverk» i Norden. Det spektakulära bygget kännetecknas av de 27 limträbalkarna från Moelven som korsar innertaket, ramar in rummet och som sträcker sig ut över golvet. I slutet av bågen bildar konstruktionen nischer som innehåller bokhyllor och sittplatser – små läshörnor. Nomineringen väckte stor uppmärksamhet och omtalades i en rad medier.

SEX VÅNINGAR MED STOMME AV TRÄ
För första gången någonsin uppfördes hus i sex våningsplan med Trä8-systemet från Moelven Töreboda – ett pelar- och balksystem som bygger på limträbalkar och skivmaterialet Kerto Q. Trä8 valdes framför betong av byggherren bakom två sexvåningshus i Askim utanför Göteborg. Tack vare sin reducerade vikt kunde husen byggas direkt på den befintliga grundmuren. En annan fördel var att den befintliga källaren kunde bevaras eftersom Trä8 i sex våningar ger samma vikt som ett tvåvåningshus i betong.

KOMPLICERAT PRESTIGEPROJEKT GICK TILL MOELVEN
Moelven Elektro vann upphandlingen om elektronikarbetet på Statoils nya huvudkontor på 67 000 kvm i Fornebu. Utöver AV-anläggningen ska Moelven Elektro utföra alla elinstallationer i den nya byggnaden. Med uppemot 60 elektriker i gång samtidigt är detta Moelven Elektros största uppdrag någonsin. Moelven har också fått i uppgift att leverera systeminredning till alla kontor på det nya huvudkontoret vilket är ytterligare ett prestigefyllt och omfattande uppdrag.