Moelven på kartan - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven på kartan

Moelven är en av Skandinaviens främsta leverantörer av produkter och tjänster för byggbranschen

En betydande del av Moelvens fabriker är koncentrerade till de skogsrika regionerna i västra Mellansverige och i sydöstra Norge. Vägen är kort från råvara till produktionsanläggning och ut till de stora skandinaviska marknaderna som representerar omkring 80 procent av försäljningsintäkterna.

Våra produkter och tjänster säljs till kunder inom tre huvudsegment; förädlingsindustri, handel och byggverksamhet. Moelven är därför organiserat kring dessa kundgrupper och inte efter processerna.

Våra tre divisioner är:

  1. Moelven Timber, som producerar industriträ i form av virke och förädlade industrikomponenter samt sågade trävaror.
  2. Moelven Wood, som utvecklar och producerar ett brett urval av träbaserade bygg- och interiörprodukter med hög förädlingsgrad.
  3. Moelven Byggsystem, som består av verksamhetsområdena Limträ, Byggmoduler och Bygginredning.

Av koncernens produkter och tjänster används 85 procent för nybygge och renovering av bostäder och näringsfastigheter. Ett affärsområde som växer är försäljning av råvaror till biobränsle samt produktion av massa, papper och spånskivor. Koncernen levererar också trävaror till möbel-, inrednings- och emballageindustrin.