CE - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

CE

CE certifiering med prestanda deklarationer.

CE - Certifiering enl. EN 14081

CE-märkt konstruktionsvirke kräver certifierad produktionskontroll som garanterar att vissa krav inom EU / EES är uppfyllda. SP Trätek certifierar i Sverige och NTI certifierar i Norge. Årlig inspektion utförs.


Link till SP Trätek

CE - Certifiering enl. EN 14915