[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Andra

ISO14001, ISO 9001, P, Ansvarsrett, Teknisk godkjenning og Start Bank med nedlastbara certifikat.

ISO9001
ISO 9001:2008 definierar kraven på ett kvalitetsledningssystem där en organisation:
a) behöver visa sin förmåga att alltid tillhandahålla en produkt som uppfyller kundkrav och myndighetskrav,
b) vill öka kundtillfredsställelse genom att effektivt tillämpa systemet. Detta sker med hjälp av processer för att ständigt förbättra systemet och för att säkerställa att produkterna verkligen uppfyller gällande krav.

ISO14001
ISO 14001:2004 är en internationell standard som talar om hur ett företag bör arbeta för att ha ett strukturerat miljöarbete. Grunden i miljöarbetet ligger i att förebygga föroreningar, följa gällande miljöförfattningar och ständigt förbättra sig.