[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Sågverksarbetare

"Vi har fyra arbetsuppgifter som vi rullar på under loppet av en dag, så jag sitter max en timme och 20 minuter på samma plats. På så sätt får man också full förståelse för hela produktionen. "

Per Nilsen, Sågverksarbetare, Moelven Löten AS i Löten, Norge. (1985)

Vad innebär ditt arbete?

– Min vardag är att såga timmer. Sedan avlastar jag också vår driftledare ansvarsmässigt och det ser ut som det blir mer av det i framtiden.

Hur  är arbetsförhållandena?

– Vi har väldigt lite kvälls- och nattjobb. Normalt har vi något vi kallar för utvidgad långdag, med ett skift mellan 6:00 och 14:30 och ett skift mellan 8:30 och 17:00.  Vi har fyra arbetsuppgifter som vi rullar på under loppet av en dag, så jag sitter max en timme och 20 minuter på samma plats. På så sätt får man också full förståelse för hela produktionen. Vi är väldigt flexibla, så om det t ex fattas någon i torksorteringen kan vi faktiskt plocka folk från sågdelen och sända upp dit, och tvärtom.

Hur trivs du?

– Det är jättebra, det är helt klart. Det har mycket med arbetsmiljön att göra, det är ett väldigt bra gäng som jobbar här. Vi är mer eller mindre som en stor familj, och umgås ganska mycket privat också. Här ska jag jobba tills pensionen, det är inget tvivel om det!

Vilken bakgrund har du?

– Jag anställdes 1985 så jag har jobbat här i 23 år. Jag har fackbrev för alla delar i produktionen. Dessförinnan jobbade jag som målare i det militära i tre år. Har arbetat sedan jag var 16 år.

Framtiden?

– Jag är intresserad av att kunna jobba som skiftledare längre fram, men jag vet inte hur den framtida organisationsplanen i bolaget ser ut än. Han som var förman här tidigare gick en internutbildning till processtekniker, så han har blivit driftledare nu. Det är en jättemöjlighet för den som är intresserad.