[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Logistikansvarig

"Moelven har ett bra distributionssystem men vi vet att vi måste jobba ännu smartare i morgon än vad vi gör idag om vi ska kunna bibehålla vår konkurrenskraft."

Lars Kristen Holst, Logistikansvarig, Moelven Wood AB i Karlstad , Sverige. (2007)

Vad innebär ditt arbete?

– Det är tre stora bitar. Dels utlogistiken och distributionen, dvs allt som gäller transport av varor främst ut mot kund, dels de interna varuströmmarna, som jag försöker koordinera och effektivisera, och slutligen är det olika projekt som vi driver. Det är mycket kontakter med cheferna i våra bolag, men även med de som mer operativt jobbar med logistik ute på bolagen. Moelven har ett bra distributionssystem men vi vet att vi måste jobba ännu smartare i morgon än vad vi gör idag om vi ska kunna bibehålla vår konkurrenskraft. En stor del av det är att jobba med lastfyllnaden på våra bilar för att minimera fraktkostnader och miljöpåverkan så att vi kör så effektivt som möjligt.

Hur är arbetet, tycker du?

– Det är stor frihet och stor variation i arbetsuppgifter. Det som är svårt är att göra rätt prioriteringar, hur mycket tid man kan lägga ner på olika saker för att hinna igenom det man tänkt göra och det som omgivningen förväntar sig. Jag började hösten 2007 på den här nyinrättade tjänsten. På så sätt får man ju skapa jobbet vilket är mycket inspirerande. Jag har också gått en ledarskapsutbildning i Moelven som var väldigt bra.

Vilken bakgrund har du?

– Jag är en norrman som har jobbat och bott i Sverige i sju år. Är civilekonom från Handelshögskolan BI i Norge. Sedan läste jag ett år på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, och var på LRF Konsult i två år. Därefter fick jag erbjudande att börja på Moelvens konkurrent Setra där jag var några år. Och sedan blev det Moelven.

Hur kom du i kontakt med Moelven?

– Är uppväxt inte så långt från Moelv, och jag skrev mitt examensjobb om Moelven så jag kände ju företaget.

Vilken är den största utmaningen i arbetet?

– Jag jobbar rätt mycket nu med att försöka koordinera produktflöden inom Wood. Det är mycket internlogistik av varor och för mig är det också en ny typ av organisation. Hur vi jobbar med de affärssystem vi har ligger mig varmt om hjärtat, och där ligger väldigt mycket av framgångsfaktorn för att bli bättre på logistik.

Hur ser du på Moelven?

– Jag har haft och har en mycket positiv bild av Moelven, som en av de bästa aktörerna i den här branschen. Vi har lite flera resurser och blir därmed lite bättre än våra konkurrenter. Det var i mycket Moelven vi mätte oss emot på min förra arbetsplats.

Framtiden?

– I det jobb jag har nu finns det tillräcklig utvecklingspotential att växa under lång tid framöver.