[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Ekonomichef

"Det är ordning och reda, ett seriöst företag som satsar offensivt och utvecklas trots att det i botten är en så traditionell bransch."

Ann-Sofie Hedström, Ekonomichef/Controller, Moelven Wood AB i Karlstad, Sverige. (2005)

Vad innebär ditt arbete?

– Jag sköter bokföring och rapportering för Wood AB med 32 anställda och en omsättning via kundcenter på snart en miljard kronor, tillsammans med två assistenter. Jag är med i ledningsgruppen för Moelven Wood AB och i ledarforum för Moelven Wood Sverige, deltar på våra styrelsemöten och är HMS-ansvarig. I Wood Sverige är det här det centrala bolaget med all externkundhantering och kundcenterfunktion med allt vad det innebär, som reskontra, bonusavtal, kreditförsäkringshantering, stöd för övriga ekonomichefer inom Moelven Wood Sverige, många utesäljare och tjänstebilar mm. Vi jobbar mycket med analyser, budget och strategi och har stort affärsmässigt fokus.

Hur tycker du att arbetet är?

– Vi är ett väldigt bra team, det funkar jättebra så det är så himla kul! Jag har stor frihet i jobbet och tycker att jag kan påverka mycket inom Wood som arbetsplats och att jag får mycket gehör för mina åsikter. Jag har väldigt stor nytta av min revisorsbakgrund. Jag har också gått en ledarskapsutbildning inom Moelven och det är en liten utmaning även för mig att bli en bättre chef.

Vilken bakgrund har du?

– Är civilekonom och godkänd revisor. Revisor är en väldigt bra bakgrund, man lär sig mycket om olika företag, stora och små, och man får erfarenhet från olika företag och olika sorters branscher.

Hur ser du på Moelven?

– Det är ordning och reda, ett seriöst företag som satsar offensivt och utvecklas trots att det i botten är en så traditionell bransch.

Hur kom du i kontakt med Moelven?

– Tidigare var jag revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, och då hade vi Moelven som en av våra största kunder. Moelven var den enda kunden där jag kände att där skulle jag vilja jobba. Jag tyckte det var så intressant och att det skulle vara en stor utmaning. Och jag måste ha utmaningar! I en stor koncern får man också många fördelar genom att det finns så många funktioner som t ex IT och finans. Så blev den här tjänsten ledig och jag började 2005.

Framtiden?

– Det  händer fortfarande såpass mycket inom Wood, så det är en stor utmaning. I framtiden handlar det nog om att utvidga den här tjänsten och jag tror att jag får de möjligheter jag vill ha.