[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Arbetsledare

”Det har skett en stor utveckling under mina år här, det går inte att jämföra hur det är idag med när jag började.”

Rune Johansen, Arbetsledare, Moelven Limtre As i Moelv, Norge. (1973)

Varför valde du Moelven som arbetsgivare?
– Jag hade gått ut yrkesskolan här i Moelv 1973 och var lite skoltrött. Jag var ute efter att få ett jobb och hade hört mycket bra om Moelven. Det fanns lediga jobb på Moelven Limtre och den 3 augusti 1973 började jag jobba i fabriken, och har arbetat här sedan dess. Det är inte många i fabriken som har varit här längre än jag.

Hur kom du i kontakt med Moelven?
– En av cheferna på Moelven var ledare i fotbollsklubben som jag spelade i. Han var lite som en far för oss unga killar och hjälpte mig med kontakter i företaget. Jag var 17 år då.

Vad innebär din tjänst?
– Jag är arbetsledare för produktionslinje 1 och 2 i fabriken. På linje 1 limmar vi raka och böjda konstruktioner för projekt, på linje 2 limmar vi raka standardbalkar.
– Varje dag förbereder jag [legger jag till rette] för produktionen genom att gå igenom vad som ska göras med de som jobbar i fabriken. Om det till exempel är några utmaningar i samband med någon speciell limning så går vi igenom det. Vi har många personer som kan sköta flera olika arbetsuppgifter, så om det är folk borta på vissa platser i produktionen får vi skifta och byta folk för att få allting att fungera.
– Vi är totalt cirka 70 personer som jobbar i fabriken. Som arbetsledare har jag personalansvar för mellan 27 och 30 personer, och det är klart att det tar mycket av tiden. Det är mitt jobb att följa upp planeringen av produktionen genom att planlägga bemanningen. Periodvis kan det vara svårt att få ihop bemanningen men vi är väldigt flexibla med att låna ut folk till varandra från de olika avdelningarna.

Vilka utmaningar möter du i ditt arbete?
– Det kan vara många saker. Vi har väldigt mycket tider att gå efter och det blir vi lite styrda av. När vi har komplicerade projekt som ska limmas så har vi ett tidsperspektiv beroende på härdningsprocessen som startar så fort ytorna kommer i beröring med varandra. Därför är vi beroende av att göra saker kontrollerat innanför den tidsram vi har till förfogande. Då är det viktigt att ha rätt bemanning, att alla kranar som behövs också är tillgängliga och att limutrustning och annat är i ordning.

Vad är det i ditt arbete som gör det intressant tycker du?
– Det har skett en stor utveckling under mina år här, det går inte att jämföra hur det är idag med när jag började. Det har varit spännande, absolut. Jag har varit med om signalbyggen som Vikingaskeppet i Hamar och Håkons Hall på Lillehammer till OS 1994, utbyggnaden av Gardermoen, E6-broar och andra stora projekt.
– Under de kanske sista tio åren har det blivit efterfrågan på nya sätt att göra saker på, nya sätt att limma limträ på. Inte minst det här havskraftverket med limträturbiner uppe i Nordland som vi har varit med på, det var väldigt speciellt. Det är också en klar trend att limträprojekt och balkar blir större och större, och det har nog med snömängder att göra.
– Många dagar är lika, men vi ser ju att det alltid finns saker att ta tag i och vi behöver ju vara skärpta om vi ska kunna göra det vi har sagt att vi ska göra.

Framtidsplaner?
– För mig betyder det mycket att jag har nära anknytning till Moelven och Moelven Limtre. Jag har familj och föräldrar i Moelv och i närheten och jag har nära till jobb och fritidsaktiviteter, så jag har inga planer på att flytta på mig. Om jag får vara frisk så blir jag nog här tills jag blir pensionär. Men jag går inte och längtar efter pensionering, det passar inte mig.

Vilken bakgrund har du?
– Jag gick i yrkesskola på 70-talet. Efterhand som tiden gått har jag stigit i graderna här och jag började som arbetsledare i slutet av 80-talet. Man får väl säga att jag har haft tur som har kunnat jobba här i nästan 37 år. Jag har nästan inte varit utan jobb någon gång.

Vem är du utanför arbetet?
– Fotboll är mitt stora intresse och jag är engagerad en del i fotbollen i Moelven Idrettslag. Jag har varit tränare i olika klubbar i 25 år, har gett mig med det nu men jobbar lite med seniorlaget. Jag och min fru tycker om att resa, och vi motionerar också en hel del tillsammans med vår hund Ludvig, som är en retriever.