[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Vår arbetsplats

Moelven är en solid arbetsgivare som tänker långsiktigt. Parallellt med att fokusera på kvaliteten på våra produkter och tjänster, lägger vi stor vikt vid våra medarbetare och deras trivsel. Det är viktigt för oss att erbjuda en arbetsplats som är både trygg och utvecklande. I en traditionell bransch är Moelven på många sätt en spännande aktör.

Moelven har en decentraliserad organisationsstruktur och ledarstilen baseras på öppenhet och dialog. Avståndet mellan ledare och medarbetare är kort och medbestämmandet fungerar väl.

Mycket av koncernens information är lättillgänglig och det är enkelt att hålla sig uppdaterad på vad som sker och är på gång. Aktiva och engagerade medarbetare har därför möjlighet att påverka vardagen. På Moelven tror vi att koncernen som helhet blir mer effektiv då alla bidrar.

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation HR

Norge: hr@moelven.no
Sverige: hr@moelven.se

Mer om Moelven

Bli uppdaterad på lediga jobb inom Moelven

Få nyhetsuppdateringar från Moelven