[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Vår arbetsplats

Vår mission om att ge folk goda rum gäller också vår arbetsmiljö. Det handlar om trivsel, säkerhet och trygghet. Respekten för varandra och hur vi agerar är nyckeln till en god arbetsmiljö. Våra arbetsplatser kännetecknas av lokalt engagemang, god laganda och en stolthet för verksamheten.

Moelven har en målsättning om noll skador. Vår inställning är att alla skador kan förebyggas och vi  arbetar aktivt tillsammans för att alla ska komma 'hel hem'. Det är utgångspunkten för vår säkerhetskultur.

Moelven ligger långt fram när det gäller innovation, med en ambition om hållbar och lönsamt tillväxt. Vi arbetar bland annat tätt tillsammans med flera andra centrala aktörer kring utveckling av ett internationellt center för industriellt byggande i trä.