[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Utvecklings­möjligheter

Moelven ger människor som vill, möjligheter!

Det är vår personalidé och spegelbild av Moelvens syn på medarbetarna, och förhållandet mellan medarbetare och ledning.

Den enskilde medarbetarens möjlighet till utveckling är hos oss, i lika stor utsträckning, beroende av personliga egenskaper, motivation och engagemang, som av utbildning och yrkeserfarenhet. Inom Moelven finns många möjligheter till kompetens- och karriärutveckling. Här har Moelven och våra olika verksamheter tillsammans med den enskilda medarbetaren ett gemensamt intresse. Tack vare kompetenta och engagerade medarbetare förbättras koncernens lönsamhet och konkurrenskraft.

Kompetensstyrning

Koncernen har fokus på kartläggning av alla medarbetares kompetenser. Tillsammans med verksamhetens behov ger detta en god grund för att utvärdera vilka satsningar på kompetensutveckling som bör genomföras framåt. Kartläggningen ger också en kunskap om den kompetens som medarbetaren besitter, men som kanske inte nyttjas idag, men som kanske Moelven kan nyttja i framtiden. En god översikt över den egen kompetensen ger också medarbetaren insikt kring vilka områden som bör utvecklas.

Ledarutveckling

Moelven investerar mycket i ledarutveckling. Vi erbjuder ett gediget ledarutvecklingsprogram varje år, för arbetsledare/mellanchefer, verksamhetschefer och potentiella ledare. Programmet är utformat och anpassat för Moelven och håller en hög kvalitet.

 

Kontaktinformation HR

Norge: hr@moelven.no
Sverige: hr@moelven.se
Ulrika Järund, HR-chef

Ulrika Järund
HR-chef Sverige
Moelven Industrier AB
+46 10 122 66 83
ulrika.jarund@moelven.com
Charlotta Nilsson, HR-specialist

Charlotta Nilsson
HR-specialist
Moelven Industrier AB
+46 10 122 66 82
charlotta.nilsson@moelven.com