[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Utvecklingsmöjligheter

Att varje medarbetare har rätt kompetens och förutsättningar för att göra ett gott arbete är en viktig framgångsfaktor för Moelven. Rätt kompetens handlar både om kunskap och attityd. Rätt inställning och vilja att lära mer ger goda möjligheter till en intressant och utvecklande arbetsdag.

Vår personalidé

Moelven ger människor som vill, möjligheter 

Personalidéen beskriver vår syn på medarbetarna och den arbetsgivare vi önskar vara. 

Ledarutveckling

Vi investerar i utveckling av våra ledare på olika nivåer. Vi har utvecklingsprogram  för arbetsledare/mellanchefer, verksamhetschefer och potentiella ledare. Programmen håller hög kvalitet och är speciellt anpassade för Moelven.