[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Lärling, trainee & student

Förutom utveckling av våra medarbetare idag, är Moelven intresserade av motiverade lärlingar och traineer för framtiden. Det kan också finnas möjligheter att genomföra examens- och skolarbeten inom våra verksamheter.

Lärling

Att avsluta sin utbildning som lärling inom Moelven är en bra start på arbetslivet. Hos oss får du som lärling möta duktiga och engagerade kollegor som delar med sig av sina erfarenheter varje dag. Du får praktisera dina kunskaper från skolan och lära hur ditt yrke är i verkligheten. Du möter nya utmaningar och bidrar med ditt kunnande. Efter lärlingsperiodens slut hos oss, har du fått den praktiska erfarenheten som är nödvändig för att kunna erhålla ditt yrkesbevis. Vidare får du goda referenser och kan bygga ditt CV. I många fall avslutas perioden med ett jobberbjudande från oss.

Trainee

Att vara trainee inom Moelven kan ge dig en «gräddfil» till karriären! Genom Trainee Innlandet i Norge, kan du som är ung och har högre utbildning antas till ett tvåårigt traineeprogram med placering i tre olika företag i Mjös- och/eller Glåmdalsregionen. Syftet är att rekrytera framtida medarbetare till verksamheterna i regionen. Traineeprogrammet har blivit väldigt populärt, och flera av deltagarna har anställds i koncernen. Moelven har alltid en eller flera traineer med på programmet. Människor av alla nationaliteter kan söka till programmet Trainee Innlandet, men man bör behärska skandinaviska språk för att tillgodogöra sig innehållet.

Bilde av Lage Lervold, tidligere trainee.Lage Lervold är utbildad civilingenjör, och var under sin första traineemodul hos SINTEF Raufoss Manufacturing. Under den andra modulen var han på Moelven Timber, och efter att ha genomfört ett utomordentligt gott arbete blev han anställd. Under sin traineeperiod i Moelven var Lage ansvarig för genomförandet av ett analysprojekt för förbränningsanläggningarna i division Timber, och han deltog också i processen med implementering och vidareutveckling av Moelven Timbers produktionssytem. Han var också ansvarig för sammanställning och rapportering av månatliga nyckeltal för produktionen.

- Traineeprogrammet gav mig nyttig erfarenhet som jag skulle haft svårt att få som fast anställd, säger Lage. Vi frågade Lage om han ser några nackdelar med att vara trainee på tre olika ställen under två år. - Det tar lite tid att ställa om sig när man byter modul, men jag vet inte om det är någon nackdel. Processen med att byta verksamhet är ju också mycket lärorik och ger mig erfarenheter som kommer vara bra att ha med i bagaget. Dessutom blir bilden av vad jag vill göra i framtiden tydligare, avslutar Lage.

Examens- och skolarbeten

I de flesta av Moelvens verksamheter är vi öppna för att hjälpa till med examens- och skolarbeten. Förutsättningen är att du kommer till oss med en idé eller en konkret problemformulering, och att den är relevant för verksamhet och intressant för oss att belysa.

Att skriva en god uppsats är en process som kräver struktur och planering. Innan du kontaktar oss måste du formulerat en problemställning och gjort en grov plan för processen och en disposition av tiden. Det är också en fördel om du tänkt igenom i vilken utsträckning du behöver stöd från verksamheten. En avstämning kring önskemål och förväntningar i förväg ger bäst resultat.

Peter Bengtsson, studerande vid Statens Lantbruks Universitet, SLU, kontaktade Moelven Vänerply AB när han skulle skriva sitt examensarbete inriktat på skoglig verksamhet. Hans arbete gav nya kunskaper utifrån en specifik kalkylmodell. Läs gärna Bengtssons hela arbete som du finner under Mer information, till höger.

När du har en problemformulering klar kan du antingen kontakta en av våra verksamheter direkt, eller någon av våra HR medarbetare.