bakom fasaden - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
bakom fasaden Det finns inget hos äldreboendet Attendo Fortuna-Onnela i Uppsala som skvallrar om att hela huset är byggt på fabrik.


bakom fasaden

Det finns inget hos äldreboendet Attendo Fortuna-Onnela i Uppsala som skvallrar om att hela huset är byggt på fabrik.

Äldreboendet har 40 ljusa och in­bjudande lägenheter på 32 kvm, samtliga med universellt utformade badrum och pentry. Före­taget har tre äldreboenden i Uppsala, ett i Sundsvall och två i Helsingborg. Fortuna är det första industriellt byggda och det första trähuset.
  – Vi valde Moelven ByggModul som leverantör av huset, eftersom de kunde erbjuda samma ­kvalitet som ett platsbyggt hus – men med sex ­månader kortare produktionstid, säger Peter Åman som är VD för Svenska Vårdbyggen AB.

TILLVAL. – Som fastighetsägare vill vi ha ett solitt, stabilt och hållbart hus. Därför har vi gjort en del tillval till Moelven ByggModuls standardmoduler. Vi har exempelvis valt stenläggning i entrén samt rejälare dörrar. Vi valde också bort träfasaden mot cementbundna fasadskivor för att begränsa de framtida underhållskostnaderna. Interiört har vi tillsammans med Attendo valt ek till golvsocklar, skyddslister och räcken och i gemensamhetsutrymmena ligger trägolv.
  – Därutöver har operatören, Attendo Care, i samarbete med Moelven valt material till ­bostadsrummen, berättar Peter Åman.

POSITIV ERFARENHET. När han summerar sina första erfarenheter av industribyggt, blir betyget genomgående positivt. Allra högst upp på poängskalan noterar han det industriella byggandets kortare produktionstid jämfört med platsbyggt, men lägger också till samarbetet med leverantören.
  – Moelven har levererat det som vi förväntat oss, till en mycket hög kvalitet, och de har haft en hög servicegrad under hela processen. Vi är helt nöjda med det här projektet, slår Peter Åman fast.
  – De i personalen som varit i både den här byggnaden och i den som vi byggt i betong tycker att trähuset är trivsammare. Det sägs ju också att ett trähus andas bättre än ett betonghus – men om trästommen har lika bra livslängd som betonghuset vet vi inte förrän om kanske 30, 40 eller 50 år, säger han.

FLEXIBELT OCH TRYGGT. David Öberg, som är marknadschef på Moelven ByggModul, säger att det här projektet tydligt visar hur flexibelt företagets modulsystem är. Det är lätt att förledas tro att begränsningarna i ett industribyggt projekt är större än de faktiskt är.
  – Vi har lagt stor omsorg på detaljer och skapat lösningar som inte inkräktat på de stora fördelarna med industriellt byggande. Det har varit möjligt tack vare att vårt system i grunden är flexibelt och att vi kan variera modulstorlekar, rumsöppningar och annat som ger effektiva lokaler och en god boendemiljö, säger han.
  – För byggherren innebär det stor frihet vid utformningen av lokaler samtidigt som han tillgodogör sig den kalkylsäkerhet och den kortare produktionstid som kännetecknar industriellt byggande.
Som en betydande bonus kommer dessutom frågan om hållbarhet – ett trähus ger betydligt lägre miljöpåverkan än ett betonghus, framhåller David Öberg.