[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Vill lösa ­bostadskrisen Städer runt om i Skandinavien står inför samma utmaning: bostadsbyggandet släpar efter befolkningstillväxten. Det är hög tid att tänka nytt, vilket man gjort i Barkarby Hage utanför Stockholm.


Vill lösa ­bostadskrisen

Städer runt om i Skandinavien står inför samma utmaning: bostadsbyggandet släpar efter befolkningstillväxten. Det är hög tid att tänka nytt, vilket man gjort i Barkarby Hage utanför Stockholm.

DE SKANDINAVISKA STÄDERNA håller på att förändras med ökande befolkningstillväxt och stora bostadsutmaningar. Trenden är global. Över hälften av världens befolkning bor i städer och nästan all framtida befolkningstillväxt kommer att ske i städerna. 

I SVERIGE efterlyser myndigheterna snabbare bostadsbyggande. Regeringen understryker att landet har en bostadskris som drabbar ungdomar, studenter och invandrare hårdast. Trycket är störst i de stora städerna och vid universiteten, och därför har myndigheterna satt som mål att man ska bygga 250 000 fler bostäder före 2020, med fokus på hållbara bostäder som kan köpas av personer med normal lön. 

TENDENSEN är densamma i Norge, och bostadskrisen kan bli ett faktum om man inte sätter fart på bostadsbyggandet. I Norge förväntas befolkningsökningen vara cirka en miljon människor under de kommande tjugo åren. Siffrorna från bostadsproducenterna visar att Norge behöver 700 000 nya bostäder före 2040. Tillväxten berör alla kommuner i närheten av de största städerna, av vilka Osloregionen ökar mest. I denna region har myndigheterna påbörjat ett storskaligt regionalt samarbete för att klara av morgondagens utmaningar.

EFFEKTIVT BOSTADSKONCEPT. Men på vissa platser har nya, innovativa projekt sett dagens ljus. När svenska Moelven ByggModul ställdes inför utmaningen att bygga lägenhetskomplexet i Barkarby Hage i Stockholm, utvecklade man ett bostadskoncept som är utformat för att möta det ökande stora behovet av nya bostäder i städer och samhällen i Skandinavien.

BARKARBY HAGE är med sina 54 lägenheter uppfört med prefabricerade modullösningar, som utvecklats i samarbete med Moelvens industridesigner och externa arkitekter. Modulerna är byggda i fabrik, transporterade till byggplatsen och monterade efter ritningar och mått i ett bostadsområde strax utanför Stockholm. Lägenheterna var inflyttningsklara redan tio veckor efter det att man byggt bottenplanet. 

Barkarby Hage är ett industrialiserat bostadskoncept med hög byggnadsmässig kvalitet som är miljövänligt och har en prisnivå som är anpassat efter genomsnittslönerna. Precis vad myndigheterna vill ha.
Marknadschef David Öberg, Moelven ByggModul

Barkarby Hage har en bruttoareal på 5 700 kvadratmeter och uppfördes med Moelven ByggModul som huvudentreprenör. En lång rad andra entreprenörstjänster som vvs, el och ytskikt har också hanterats av Moelven ByggModul.

 – Vi tycker att det har varit stimulerande att samarbeta med arkitekter och kunder som ställer höga krav på design och kvalitet. Modulkonceptet är utvecklat med tanke på att det visuella uttrycket ska ge det där lilla extra, trots att tid och kostnader är en mycket viktig faktor för uppdragsgivaren, berättar David Öberg. 

ERFAREN ARKITEKT. Lasse Vretblad från Arkitektmagasinet var ansvarig arkitekt för projektet, och arkitekten Kri Bennström var projektledare. Hon gick in i projektet med sin erfarenhet av industriellt byggande med moduler.

 – Projektet hade en effektiv projektering och ett effektivt byggande. I stort sett fick vi fram det utseende vi ville ha.
Kri Bennström

MAN KAN KOMMA LÅNGT med prefabricerade moduler, och man kan komma ännu längre med en ännu högre detaljnivå. I det här fallet kan man inte se att det är en modulbyggnad, säger hon. Bennström berättar att projektet genomgick en del förändringar efter det att Moelven hade valts.

– Vi fick inte gehör för alla detaljer, men är ändå nöjda med slutresultatet. I vissa fall blev enskilda material för dyra, och i andra fall höll inte genomförandet på byggplatsen måttet, förklarar projektledaren. Hon ser både fördelar och nackdelar med byggmetoden:

– Fördelen är att arbetet går snabbt och effektivt på byggplatsen. Nackdelen är att man är lite låst av modulmåtten, och detta kräver extrem noggrannhet och omsorg när man gör layouten, förklarar Bennström, som även påpekar att det är krävande när trä ska placeras nära marken.

– Jag tror att byggmetoden kan vinna på en utveckling av sockeldetaljer, så att vi får bra övergångar mot marken utan att riskera fuktproblem, säger hon. Kri Bennström tycker att huset blev fint, men understryker att det förmodligen hade kunnat bli fint även med andra byggmetoder.

 – Det som har skapat mervärde är att inredning och detaljer som har konstruerats på fabrik ofta har en bättre finish än det som görs på byggplatsen. 
Kri Bennström

SUNDVALLS AB BUILDING hade byggherreansvaret på uppdrag av Barkarby Hage. Sundvalls, som också hade tidigare erfarenhet av industriellt byggande, ville lyfta fram såväl estetik som kvalitet med Barkarby Hage. Johan Lins på Sundvalls AB Building tycker att man åstadkom just detta.

– Vi är väldigt nöjda med utformningen av byggnaden och planlösningarna, säger han. Lins anser att detta är tack vare Moelvens koncept, och han är glad över att man lyckades minska energiförbrukningen i så hög grad som man gjorde.