Väderskyddad byggnad - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Väderskyddad byggnad När Linnéuniversitetet i Växjö skulle utvidga var ambitionen att skapa en energieffektiv byggnad som var helt byggd av trä. Hus N invigdes i januari i år och är det första stora projekt i vilket trä8-systemet har använts.


Väderskyddad byggnad

När Linnéuniversitetet i Växjö skulle utvidga var ambitionen att skapa en energieffektiv byggnad som var helt byggd av trä. Hus N invigdes i januari i år och är det första stora projekt i vilket trä8-systemet har använts.

TRÄ8 ÄR ETT ett pelar-balksystem baserat på limträbalkar och skivmaterialet Kerto. Systemet har utvecklats av Moelven. – Den stora fördelen med trä8 är att bygget sker väderskyddat, säger Håkan Lindahl som är projektchef på entreprenadföretaget Peab i Växjö. Till skillnad från andra sätt att bygga trähus läggs nämligen taket tidigt på plats när man använder trä8-systemet. – Det innebär att installationsarbeten också kan komma igång i ett tidigt skede och att byggtiden förkortas, säger Lindahl.
  Hus N är hela 6 500 m2 stort och består av flera sammankopplade byggnader. Huset inrymmer både undervisningslokaler och kontorslokaler.

Det har naturligtvis varit särskilt viktigt att säkerställa att systemet motsvarar högt ställda krav när det gäller ljud och vibrationer.
Fastighetschef i det kommunägde fastighetsbolaget Videum, Patrik Hjelm

PILOTPROJEKT. Patrik Hjelm är fastighetschef i det kommunägda fastighetsbolaget Videum, som är byggherre. Han berättar att ambitionen varit att byggnaden skulle uppföras helt i trä. Han har följt byggprocessen mycket noga, inte minst med tanke på att det har varit ett pilotprojekt.
  – Det har naturligtvis varit särskilt viktigt att säkerställa att systemet motsvarar högt ställda krav när det gäller ljud och vibrationer. Vi har flera andra stora träbyggnader och vi ser att den nya byggnaden klarar en jämförelse med dem mycket bra, säger Patrik Hjelm.
  Det är också ett energieffektivt hus som är klassat som Green building.
  Moelven Töreboda AB har konstruerat stommen och gjort beräkningar för dimensionering av limträbalkar. – Vi har även bidragit med montagesupport i inledningsskedet. Det har varit viktigt eftersom det är ett helt nytt system som entreprenören inte har använt tidigare, säger Johan Åhlén som är projekt- och utvecklingschef vid Moelven Töreboda AB.

STOR INTRESSE. Åhlén berättar att man har fått många goda vitsord för bjälklagets kvalitet och att det motsvarar förväntningarna ifråga om svikt, vibrationer och akustik.
  – Intresset för trä8 är stort, och uppmärksamheten kring bygget vid Linnéuniversitetet har resulterat i att vi kontinuerligt får många frågor om systemet som sådant och förfrågningar om nya projekt. För tillfället projekteras två sexvåningshus med bostäder. Håkan Lindahl är övertygad om att Peab kommer att använda sig av systemet vid framtida byggen. – Växjö kommun är mån om att bygga i trä och därför är det troligt att metoden blir aktuell i kommande byggen, säger han.