[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Vackra landmärken i Norden Även ute i Europa är det populärt att bygga körbroar i trä, men det är bara i Skandinavien som de eleganta bärkonstruktionerna är synliga i landskapet.


Vackra landmärken i Norden

Även ute i Europa är det populärt att bygga körbroar i trä, men det är bara i Skandinavien som de eleganta bärkonstruktionerna är synliga i landskapet.

I de nordiska länderna kan bron tryckimpregneras med träkonserveringsmedlet kreosot som har röthämmande egenskaper och förlänger virkets livstid. I jämförelse har man i många år byggt träbroar i Schweiz och Österrike, men i dessa länder får man enligt lag inte använda kreosot i impregneringen. För att skydda bron mot svamp- och insektsangrepp måste den därför byggas in.
  – Bärkonstruktionen i en träbro är ofta mycket snygg att se på. Genom att täcka över den försvinner denna viktiga estetiska dimension för förbipasserande. I Norge och Skandinavien kan vi utnyttja denna aspekt fullt ut, och det är också en viktig anledning till att träbron nu seglar upp som en stark konkurrent till broar i stål och betong, säger Hilde Rannem Isaksen i Norconsult.

KONKURRENSKRAFTIG. Som rådgivande ingenjör har Norconsult spelat en central roll i utvecklingen av stora träbroar under de senaste tolv åren. Isaksen har bland annat varit projekteringsledare för träkonstruktionen på Flisabron.
  – Träbron representerar en brytning med den arkitektoniska utveckling som har varit tradition för motorvägsbroar och övergångsbroar. Jämfört med betongbroar ser de finare ut och det är enklare att få till roliga lösningar, säger Isaksen.
  Rent kostnadsmässigt är det ingen skillnad. Träbron kan numera konkurrera prismässigt med broar i stål och betong. En av orsakerna till detta är att man vid bytet av överbyggnad från stål eller betong till trä på större broar kan använda sig av de ursprungliga fundamenten. Eftersom trä är lättare än betong och delvis också även lättare än stål, kan fundamenten dessutom tåla en bredare bro i trä. 
  – De broar som hittills har bytts ut har varit trafikflaskhalsar med bara ett körfält. Det faktum att vi kan bygga en tvåfältsbro på fundamenten efter en enfältsbro, gör projektet rimligare, säger Isaksen.

STÅR I 100 ÅR. Vad beträffar livslängd gäller samma projekteringskrav för trä som för annat material. En bro ska kunna stå i 100 år. Skador på konstruktionen kan leda till kortare livslängd än förutsett, men det gäller för alla typer av material.
  – Vi har inte en sådan erfarenhetsbas att vi kan garantera den saken, men vi har lagt ner mycket arbete på att ta fram bra detaljer så att broarna ska hålla lika länge som broar i betong och stål, säger Isaksen.