[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Urbant bostadskoncept Bostadsprojektet Linåkeren är resultatet av ett samarbete mellan arkitektbyrån StudioNSW och Moelven ByggModul AS, på beställning från bostadsjätten OBOS.


Urbant bostadskoncept

Bostadsprojektet Linåkeren är resultatet av ett samarbete mellan arkitektbyrån StudioNSW och Moelven ByggModul AS, på beställning från bostadsjätten OBOS.

OBOS VILL utveckla och bygga bra, funktionella och kostnadseffektiva bostäder på en marknad där betalningsviljan bestäms av priset på redan byggda bostäder. Svaret blev en satsning på modulbaserade lägenheter som levererades av Moelven, ett koncept som är anpassat för urbana tillväxtområden

LINÅKEREN är en låg bostadsbyggnad med 27 lägenheter som ingår i utvecklingen av en ny stadsdel i Hamar. Kontraktet har ingåtts med OBOS Nye Hjem AS, och Moelven är dessutom totalentreprenör. Leveransen inkluderar även parkeringskällare och allt utomhus, utöver själva modulbyggnaden.

FIN FASAD. Fasadmaterialen till Linåkeren ska levereras i värmebehandlad furupanel från Moelven Wood Prosjekt AS. Värmebehandlat trä behöver inte mycket underhåll, och här handlar det om en ny generation av panel som har genomgått en process som gett träet en rad nya egenskaper: Fasader i termoträ är mycket röttåliga, formstabila och har lång livstid, vilket är mycket viktigt för kunden.

FUNKTIONELLT OG ESTETISKT. Bostadsbyggnaden ska vara klar 2016. OBOS Nye Hjem AS satte som mål att de flesta bostäderna med en brutto­areal på 75 m2 skulle kunna säljas för mellan 2,5 och 3 miljoner norska kronor, inklusive parkeringsplats. – Vi är nöjda med att ha nått detta mål, säger projektledaren Byrøygard på OBOS Nye Hjem AS.

LIKNANDE KONCEPT har redan testats av systerorganisationen i Sverige, där man har visat att de moduler som levereras till OBOS har goda arkitektoniska kvaliteter, både estetiskt och funktionellt.

– Vi har sett att kostnadsnivån i Norge är hög. Därför har vi utvecklat ett komplett bostadskoncept med nyckelfärdiga lägenheter med garage och utomhusområde.
Tormod Kvisler, Moelven ByggModul 

Det här är en bra lösning med färdiga lägenheter av olika storlek och med hög kvalitet. Vi har riktat fokus mot att bli marknadsledande när det gäller pris och leveranstid. Det tycker jag att vi har uppnått, säger Tormod Kvisler, säljchef på Moelven ByggModul.