[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Två byggsystem – ett hus I Nacka växer bostadsområdet Tollare upp med ett magnifikt läge vid vattnet, bara ett stenkast från centrala Stockholm. Här förenas också två byggsystem för första gången när Moelven ByggModul AB och Moelven Töreboda AB bygger förskola och äldreboende.


Två byggsystem – ett hus

I Nacka växer bostadsområdet Tollare upp med ett magnifikt läge vid vattnet, bara ett stenkast från centrala Stockholm. Här förenas också två byggsystem för första gången när Moelven ByggModul AB och Moelven Töreboda AB bygger förskola och äldreboende.

FABRIKSBYGGDA ÄLDREBOENDEN och förskolor är inget nytt. Genom att systematiskt ut­veckla tillverkningsprocessen har Moelven ByggModul skapat en konkurrenskraftig bas för industriellt byggda hus av hög kvalitet. Företaget är leverantör till flera företag som specialiserat sig på att äga och förvalta vård- och omsorgsfastigheter.

SYSTERFÖRETAGET Moelven Töreboda AB är en ledande producent av limträbalkar och har utvecklat Trä8 – ett pelarbalksystem för flervåningshus med stora spännvidder. Det lanserades 2009 och finns nu i såväl flerbostadshus som offentliga lokaler.

Förskolan och äldreboendet i Tollare byggs av en kombination av de två systemen. Det är en sexvåningsbyggnad, inklusive källare, med förskola i bottenplanet och lägenheter i de fyra övre våningsplanen.

 – Trä8-systemet används i mittsektionen av byggnaden, där det på gatuplan finns en förskola, och högre uppåt ligger matsal, gemensamhets­utrymmen och personalutrymmen. Till den kopplas två modulbyggda huskroppar med totalt 72 lägenheter för äldre, berättar Moelven Bygg­Moduls marknadschef David Öberg.

NY KOMBINATION. Var för sig finns god erfaren­het av att bygga med de två systemen, men när de kopplas samman ställs en rad nya frågor som måste besvaras.– Det handlar om både samordningsfrågor och tekniska lösningar och anpassningar. Det är en mängd detaljer att ta hänsyn till, exempelvis hur de två systemen klarar de krav som ställs på brandsäkerhet och akustik. Dessutom är det viktigt hur sammankopplingen av systemen påverkar det estetiska uttrycket, förklarar David Öberg.

FREDRIK INGAMARSSON, som är projektchef på ­Moelven Töreboda AB, betonar att den allra första frågan som kom upp handlade om byggnadens stabilitet.

 – Det ledde också till frågan om hur vi klarar brandsäkerhetskraven. I det här fallet använder vi vårt vanliga limträ, som är brandsäkerhetsklassat och som kompletteras med gips. Dessutom klär vi in stommen med gips, säger han.

 – Men inför samverkan mellan två skilda system som aldrig använts tillsammans tidigare, är det en rad olika saker att ta hänsyn till – exempelvis var olika schakt ska gå och var det krävs håltagning i balkarna för att sammankopplingen med modul­erna ska bli rätt. I det här fallet blev det även en speciallösning för förankring i grunden eftersom byggnaden har en källarvåning, säger Fredrik Ingmarsson. 

UNIK PRODUKT. Han ser hela projektet som en början på något nytt, med möjligheter som inte utnyttjats tidigare, där de två företagen drar nytta av varandras styrkor.– Jag är övertygad om att vi kommer att se en fortsättning när den här byggnaden är färdig, säger han.

David Öberg håller med: – Med Trä8 ökar förädlingsgraden. Det gör Moelven ByggModul och Moelven Töreboda till en mer komplett leverantör­. De två företagen har gedigna kunskaper som tillsammans skapar helt nya möjligheter. Det betyder att vi kan vända oss till nya kundgrupper och erbjuda en helt unik produkt på marknaden, säger han.

Intresset för industriellt byggda hus har generellt ökat de senaste åren, och orsakerna är flera. Bland annat ger processen en betydligt säkrare ekonomisk kalkyl och en mer tillförlitlig tidsplanering – utan att man ger avkall på kvaliteten.

 – System och processer i produktionen är väl utvecklade och beprövade. Beställarna vet vad de får. Vi har en mogen produkt, och jag ser stora utvecklingsmöjligheter i samarbetet med Moelven Töreboda och Trä8-systemet. David Öberg 

MILJÖN BLIR ALLT VIKTIGARE. Genom att förskolan och äldreboendet i Tollare uppförs helt i trä är det en byggnad som motsvarar alla krav på miljö och hållbart byggande. Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet i en byggnad, vilket resulterat i att det blir allt mer efterfrågat.

Miljöfrågan är i det här fallet viktig för byggherren, Senectus, som också tidigare anlitat Moelven ByggModul i flera andra projekt. Senectus har även valt att bygga kombinationen förskola och äldreboende för att öka möjligheten för människor att mötas över generationsgränserna och bidra till en god miljö för de som använder byggnaden.

FASADEN på byggnaden i Tollare kommer att bestå av en blandning av puts och trä – trä på de nedre våningsplanen och puts på de två övre. På taket ska det byggas en takterrass med en stor altan. Den kommer att ha utsikt över det angränsande naturreservatet och Lännerstasundet. Inflyttning sker under våren 2016 – men i Tollare kommer byggverksamheten att fortsätta ytter­ligare några år. Området beräknas vara färdigbyggt 2020. Då finns närmare 1 000 nya bostäder i såväl villor som bostadsrätter på plats, samt lokaler för närservice.