[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Trendigt trä När chefen för Moelven Wood AB i Sverige kikar i kristallkulan, ser han en ökad användning av trä, nya trendriktiga produkter och en närmare kontakt med konsumenten.


Trendigt trä

När chefen för Moelven Wood AB i Sverige kikar i kristallkulan, ser han en ökad användning av trä, nya trendriktiga produkter och en närmare kontakt med konsumenten.

TRADITIONELLT HAR TRÄVAROR hört hemma på lagret i byggvaruhandeln. De har varit byggmaterial, och bara panelvirke, listverk och i viss utsträckning golv, har betraktats som inredning – men utan att ha exponerats på rätt sätt i byggbutikerna. Nu sker en förändring. Arkitekter, designers, byggare och inte minst konsumenter – alla vill ha naturliga material och försöker hitta nya vägar att sätta sin egen prägel på boendet. Detta är grundvalen för division Woods framtidssatsning, som tar med i beräkningen att det allt oftare är kvinnor som är drivande och står för valet av material. 
  – Vi vet att det ofta är en kvinna eller en inredningsintresserad man som bestämmer när det gäller inredning eller utvändigt utseende som fasad, terrass och uterum hemma. Men produkternas egenskaper – samt butiken, lagret och kulturen i byggvaruhandeln – är oftast utformade med tanke på män och personer med hantverkskunskap, säger Mikael Axelsson, vd för Moelven Wood AB.
  Han berättar att Moelvens framtida kommunikation därför i högre grad än tidigare kommer att vända sig till estetiskt intresserade och kunniga personer.

KVALITET OCH DESIGN. Både i Skandinavien och på andra håll i världen erbjuder tv-kanalerna numera en uppsjö av program som handlar om renovering, husbyggande och inredning. I sociala medier bloggas det om inredning, trender och uttryck. Detta ger inspiration till konsumenterna, och både speglar och skapar trender. Men även Moelven ska bidra till att nya trender skapas och att andra förstärks, lovar Axelsson. Det innebär inte bara en förändring av kommunikationen, utan också en satsning på produktutveckling.
  – Det handlar både om material och design och hur vi använder våra råvaror. Vilken typ av ytbehandling ska vi använda i framtiden? Hur ser framtidens terrassbrädor ut? Vår uppgift är att förse marknaden med produkter av hög kvalitet och med design som ligger rätt i tiden. Det handlar om att vara lyhörd och att fånga upp trenderna, men även om att styra dem, konstaterar han.
  Ett exempel på hur detta kan gå till såg vi för några år sedan, då panelen Moelven Rough lanserades i vissa standardfärger som ett alternativ till den traditionella obehandlade panelen. Sedan dess har efterfrågan på färdigmålad panel ökat dramatiskt och nu nästan helt tagit över marknaden. Vid Moelven Värmlands Trä i Säffle har man nu investerat i en ny målningsanläggning, så att man även kan leverera panel till kunder som själva vill välja färg från NCS-skalan. 

KONTAKT MED SLUTKUNDEN. För division Wood är och förblir byggvaruhandeln en viktig kund och distributionskanal.
  Men för att kunna leverera de rätta produkterna fokuserar företaget nu allt mer på slutkunden. Det är konsumenten som ytterst väljer produkter och därmed avgör vad som ska tillverkas.
  – Varken nu eller i framtiden kan vi förlita oss på att bygghandeln som vår egentliga kund, ska marknadsföra och prioritera just trä som bygg- och inredningsmaterial. Därför ser vi ett behov av att stärka kontakten med konsumenterna och att finnas till hands ifall de har frågor eller funderingar – inte minst via vår hemsida och i sociala medier, säger Axelsson.
  Han påpekar att den digitala kommunikationen ständigt blir allt viktigare.
  – Därför kommer vi att utveckla en plattform som riktar sig speciellt till konsumenterna. Där ska de få ett bra intryck av våra produkter, och vi ska lägga ut filmer med tydliga monteringsanvisningar, förklarar han.
  Axelsson berättar att Moelven Wood AB dagligen får mellan 250 och 300 förfrågningar från byggvaruhandlare, men att man också allt oftare kontaktas av andra kunder och beslutsfattare – det vill säga snickare, arkitekter och inte minst konsumenter. De sistnämnda utgör också den klart största gruppen besökare på företagets hemsida.
  – Genom att utnyttja de digitala kanalerna på ett bättre sätt ökar vi både tillgängligheten och servicen. Det finns också kanaler som vi kan använda för att presentera nyheter och för att inspirera till nya sätt att använda produkterna på, förklarar han. Målet är att visa konsumenterna alla de produkter som Moelven kan leverera – och som allt oftare dyker upp i trendiga miljöer i inredningstidskrifter, möbelkataloger och möbelvaruhus.
  – Det är ett långsiktigt arbete som vi har påbörjat och som vi nu ska satsa ännu mer på.

De flesta arkitekter undviker helst
standardprodukter. De vill hitta
speciallösningar och sätta sin egen
prägel på byggnaden. Detta kan skapa
nya trender, som vi måste vara
lyhörda för och tidigt fånga upp.
VD Mikael Axelsson, Moelven Wood AB 


UTMANANDE MÅL.
 Mikael Axelssons ambition är att Moelven ska bli synonymt med trendiga trävaror, naturliga träprodukter och kunskap. Han vill att de kunder som är på jakt efter trävaror, golv, panel eller skivor, ska söka efter Moelvens namn. För att komma dit krävs en stor satsning på marknaden och att företaget utvecklas i takt med tiden, skapar trender och ständigt arbetar för att leverera rätt kvalitet.
   – Branschen har mycket att jobba med här, och vi ska föregå med gott exempel, säger han och framhåller de allt strängare kvalitetskraven på exempelvis trävaror.
  – Det kommer att krävas en hårdare kvalitetsstyrning, och en del av dagens regelvirke motsvarar inte kundens förväntningar. Det ska sorteras bort och kan i stället användas till annat, kanske emballagevirke.
   På senare år har importerade träslag vunnit terräng i Sverige. Dit hör bland annat ceder och sibirisk lärk, två träslag som är tåliga och kan användas utomhus utan särskild ytbehandling. De har kommit till Sverige genom att arkitekter har velat hitta annorlunda, exklusiva träslag och lösningar.
   – De flesta arkitekter vill undvika standardprodukter. De vill hitta speciallösningar och sätta sin egen prägel på en byggnad. Det kan skapa nya trender, som vi ska vara lyhörda för och fånga upp i ett tidigt skede, säger Mikael Axelsson. 

Division Wood

Division Wood utvecklar och tillverkar ett stort urval av träbaserade bygg- och interiörprodukter med hög förädlingsgrad, främst för försäljning i byggvaruhandeln i Skandinavien. Sortimentet omfattar:
– Byggträ till konstruktioner, fasader,
uteplatser m.m.

– Interiörprodukter som paneler, lister och golv
– Träbaserat skivmaterial till byggbransch och industri, plus specialträ

Division Wood har tolv produktionsenheter i Norge och sex enheter i Sverige. 

Produkterna anpassas i allt högre grad till konsumenternas ökade efterfrågan på produkter som kräver minsta möjliga bearbetning efter montering.

Råvarorna hämtas från skogar i närheten av Moelvens sågverk

Plats för stillhet
Foto: Torben Nielsen
Åtta kilometer trä och 30 000 spikar gick åt när familjen Varan byggde sitt mycket speciella hus i Odder söder om Århus. Huset har tre flyglar och är klätt med cederträ som harmonierar perfekt med den fridfulla omgivningen.
Ett hus som andas
Hela interiören ­består av obehandlad furuplywood från Moelven.\nFoto: Steen Gyldendal
Innovativ arkitektur, miljösmarta lösningar – och byggt av trä till 100 procent. Klas Holms unika hus, Villa Moelven, blev klar i våras.
Vårt andra hem
– Vi är väldigt nöjda med den nya stugan, men allra mest nöjda är vi med själva platsen, säger Gullik Jensen och Anne Brit Lystrup. – Här trivs vi oavsett väder. Foto: Jan Lillehamre
I sommarstugan vill vi leva på ett annat sätt än hemma, men helst lika bekvämt. Så när Gullik Jensen och Anne Brit Lystrup gav upp renoveringen av den gamla sommarstugan och byggde nytt, visste de exakt vad de ville ha.
Hem, ljuva hem
Det 170 m2 stora huset har flera terrasser ut mot den gröna, öppna gräsmattan.\nFoto: Ivan Brodey
Eget hus med öppet kök. Det är det moderna skandinaviska hemmet. Vi besökte ett av de nyaste exemplen på ett skandinaviskt enfamiljshus i Herfølge i Danmark.