[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Tre företag blir ett Moelven Wood Interiör AB är en ny aktör på marknaden för panelvirke. Bakom namnet finns de sammanslagna Moelvenföretagen Moelven Notnäs AB i Torsby, Moelven Värmlands Trä AB i Säffle och Moelven Tom Heurlin AB i Ånimskog.


Tre företag blir ett

Moelven Wood Interiör AB är en ny aktör på marknaden för panelvirke. Bakom namnet finns de sammanslagna Moelvenföretagen Moelven Notnäs AB i Torsby, Moelven Värmlands Trä AB i Säffle och Moelven Tom Heurlin AB i Ånimskog.

VD i det nya bolaget är Magnus Ingves som tidigare var chef även i de tre gamla bolagen, och som har samma befattning i systerföretagen Moelven List AB och Moelven Lovene AB.

– Att driva verksamheten under ett bolag istället för tre ger både administrativa fördelar, lägre kostnader och effektivare samordning av produktionen. Vi får bättre möjligheter till gemensam planering och även till gemensamma inköp, säger Magnus Ingves.

Börje Gustavsson arbetar i måleriet i Säffle. Foto: Tommy Hellström

Börje Gustavsson arbetar i måleriet i Säffle. Foto: Tommy Hellström 

I samband med sammanslagningen reducerades personalstyrkan i Ånimskog till 9 och i Säffle till 30. I Torsby sysselsätts 22 anställda. Företaget har medverkat till att de som blivit övertaliga fått arbete på annat håll eller utbildning.

Helt ny verksamhet

När fusionen genomfördes vid årsskiftet innebar det att de gamla anrika företagen, som successivt har förändrats de senaste åren, nu har helt ny verksamhet. Inte minst gäller det Värmlands Trä i Säffle som har gått från att vara ett hyvleri till att nu vara ett renodlat måleri.

Det gamla hyvleriet i Säffle monteras ned och kommer att ge plats åt en ny ytbehandlingslinje. Foto: Tommy Hellström

Det gamla hyvleriet i Säffle monteras ned och kommer att ge plats åt en ny ytbehandlingslinje. Foto: Tommy Hellström 

Denna omstrukturering har resulterat i att stora lokaler i Säffle och Ånimskog frigjorts. I Ånimskog finns ännu inga beslut för vad det lediga utrymmet efter den gamla hyvlerilinjen ska användas till, kanske kommer den att utnyttjas för tillverkning av specialprodukter. I Säffle tas det gamla hyvleriet i anspråk för en ny ytbehandlingslinje. Allt större andel av den panel som säljs i Sverige är målad, och efterfrågan ökar stadigt.

– För vår del började det med rough-panelen som snabbt blev en succé för många år sedan. Efter det har vi tagit fram flera produkter varav den senaste kallas Livlig och är en borstad panel som finns i en grå och en vit variant som standard. Vid större leveranser kan givetvis vilken kulör som helst specialbeställas, precis som roughpanelen och andra produkter. Generellt ökar försäljning av målad panel hela tiden, och vi måste ha kapacitet för att möta den växande efterfrågan, berättar Magnus Ingves.

VD Magnus Ingves med den senaste produktion som lanserades nyligen: Livlig. Det är en borstad och målad panel. Foto: Tommy Hellström

VD Magnus Ingves med den senaste produktion som lanserades nyligen: Livlig. Det är en borstad och målad panel. Foto: Tommy Hellström 

Produktutveckling

– Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling både för att alltid vara aktuella och för att ha en effektiv produktion som ger konkurrenskraftiga priser på marknaden. Det kommer in mycket lågprisprodukter från på interiörsidan, och vi konkurrerar ju både med dem och med tillverkare av andra material, framhåller han.

Läs mer: Anpassas till marknadens förändringar

Ingves berättar att man inför bildandet av Moelven Wood Interiör AB även sett över produktsortimentet. Det har varit en administrativ utmaning att samköra de tre företagens produkter och tilldela många av dem nya produktnummer i datasystemet, men också att reducera antalet artiklar.

100-tal ytbehandlade produkter

– Vi har för närvarande ett hundratal olika produkter som är ytbehandlade och ett femtiotal obehandlade. Kanske kan vi minska antalet ytterligare.

Årsproduktionen vid företagets hyvlerier uppgår till 70 000 kbm. I Torsby hyvlas furu och i Ånimskog huvudsakligen gran, men man hyvlar också ”shiplap”, som är obehandlad furu, för den brittiska marknaden.

– Den stora fördelen med att renodla produktionen av furu till Torsby och gran till Ånimskog är att det förenklar logistiken och lagerhanteringen av råvara, påpekar Magnus Ingves och berättar att mellan 60 och 70 procent kommer från den egna koncernen och resterande från andra leverantörer. 

Se inspiration till interiörpaneler här