Trägiljotinen - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Trägiljotinen Det var inte lätt för den populära vedklyven från Moelven att komma till världen, berättar Olav Østby-Deglum, tidigare produktchef och en av hjärnorna bakom uppfinningen.


Trägiljotinen

Det var inte lätt för den populära vedklyven från Moelven att komma till världen, berättar Olav Østby-Deglum, tidigare produktchef och en av hjärnorna bakom uppfinningen.

EFTER EN ÄVENTYRLIG FRAMGÅNG med tillverkning av traktorsläp sedan 1950-talet, satsade Moelven på tillverkning av vedmaskiner i slutet av 1970-talet. Den första prototypen var ett fiasko. VD Johs Mageli, skapare av det moderna Moelven, blev rasande och lade alla tillverkningsplaner på hyllan.
Men trots att det första försöket att skapa en effektiv vedmaskin hade gått i stöpet, fortsatte diskussionerna runt lunchbordet vid Moelvens mekaniska verkstad, om hur man skulle kunna lyckas med saken. Dåvarande produktchefen Olav Østby-Deglum och Knut Sagstuen, som var konstruktör i lantbruksgruppen, slog sina kloka huvuden ihop och fick en lysande idé. De skulle klyva ved med kniv, inte såg.
  – Vi var övertygade om att vi skulle kunna skapa en enkel och effektiv vedklyv, om vi bara fick Mageli att vekna.
Østby-Deglum åtog sig uppgiften att skaffa fram resurser för att skapa en ny prototyp.
  – Jag åkte hem till direktören och när vi hade tagit några öl vid hans köksbord fick jag pengarna vi behövde: 1 500 kronor!
Parhästarna Østby och Sagstuen gick raka vägen ut i verkstaden, hittade några stålbitar som de svetsade ihop och snickrade samman en prototyp som inspirerats av en giljotin. Det här var inte en förbättring av tidigare maskiner och modeller, det var en helt ny uppfinning!
  – Utöver de 1 500 kronor vi fick, lade vi väl ner ett par timmars arbete på det här också, ler Østby.
Direktör Mageli lät sig bevekas och blev förtjust. Förväntningarna på innovationen var skyhöga.
  – Vi åkte till en lantbruksmässa i Oslo där vedklyven med kniv väckte stor uppmärksamhet. Vi hade med egen färsk björkved från Moelven och demonstrerade vedklyvens kraftfulla kapacitet för en del skeptiska, men mestadels imponerade skogsägare på mässan, säger Østby.
Moelvens vedklyv fick utmärkelsen «Award of merit» på en lantbruksmässa i England, och Mageli trodde att -Moelvens mekaniska verkstad skulle tillverka och sälja vedklyvar i tusental. Men så blev det inte. Det som hände var att Moelvens mekaniska verkstad såldes.