Trä8 – ett smart system - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Trä8 – ett smart system Blir det inte för tungt att uppföra ett sexvåningshus ovanpå ett garage? Nej, inte med ett byggsystem i trä!


Trä8 – ett smart system

Blir det inte för tungt att uppföra ett sexvåningshus ovanpå ett garage?
Nej, inte med ett byggsystem i trä!

TRÄ ELLER BETONG – det var frågan då Hökerums Bygg AB skulle uppföra två flerbostadshus i Askim utanför Göteborg. Svaret blev: trä.
  Att bygga i trä är nämligen att bygga smart. I det här projektet innebar det att de två huskropparna kunde placeras på ett befintligt parkeringsgarage. Detta hade inte varit möjligt om man byggt i betong, som är betydligt tyngre. Att bygga i trä sparade därför mycket tid och pengar, och valet föll på Moelven Törebodas system Trä8.
  Det är ett stabilt byggsystem med stomme i limträ och Kerto, utvecklat för industriellt byggande. Trä8 klarar ett maximalt modulmått om 8 x 8 meter, vilket ger arkitekten stor frihet vid utformningen av interiören.
  – Flerbostadshusen i Askim är de första sexvåningshusen som byggts med systemet. Montagearbetet tog åtta veckor per hus och följde byggplanen till punkt och pricka, berättar Magnus Claesson, projektledare på Moelven Töreboda.
  Moelven Töreboda levererade limträstomme, bjälklagselement, yttertak och Kerto till de två byggnaderna.
  Systemet har tidigare använts i en större byggnad vid Linnéuniversitetet i Växjö där flera huskroppar kopplats samman. I den byggnaden var kraven särskilt stora när det gäller förmågan att begränsa ljud och vibrationer, och de mätningar som gjorts visade mycket tillfredsställande resultat. 
  – Till skillnad från andra sätt att bygga trähus läggs taket tidigt på plats när Trä8-systemet används. Det innebär att en stor del av bygget sker väderskyddat, och inte minst att även installationsarbeten kan komma igång tidigt. Det betyder därmed att hela byggtiden förkortas jämfört med när andra system används, betonar Magnus Claesson. 

Flerbostadshusen i Askim är de första
sexvåningshusen som byggts med
systemet. Montagearbetet tog åtta
veckor per hus och följde
byggplanen till punkt och pricka.
Magnus Claesson, Projektledare

Moelven Töreboda har testat pelarbalkssystemet akustiskt i samarbete med externa experter. Stor vikt läggs vid att utveckla metoder för att dämpa ljud på ett effektivt sätt. Testerna visar också att Trä8 kan ge bra lika bra ljudmiljö som konstruktioner i andra material.
  Att bygga i trä innebär stora miljöfördelar. Det är ett förnyelsebart material, tillverkningsprocessen ger mindre CO2-utsläpp än produktionen av andra konstruktionsmaterial och den låga vikten innebär fördelaktiga transporter. 

Trä8 – ett unikt system för höga trähus

Ett bärbalksystem som utan problem klarar upp till åtta meters spännvidd på bjälklaget, uppbyggt med 8 x 8 meters standardmoduler.

Systemet klarar fler våningar och hittills har det byggts upp till sex våningar högt.

Komponenterna i systemet består av pelare av limträ, balkar av limträ, stabiliseringselement av limträ och Kerto, golv- och takbjälklag av Kerto samt beslag i smidesjärn.

Delar av systemet är CE-certifierat.

Ett effektivt system som minskar projekttiden.

Ger möjlighet att snabbt bygga väderskyddat.

En miljövänlig byggmetod.

Trä8 har utvecklats av Moelven Töreboda AB i samarbete med Luleå tekniska universitet.

Ett levande hus
Sett utifrån kan det vara svårt att ana sig till att Vestas nya byggnad är sällsynt miljövänlig.\nFoto: Vestas Wind System AS
Hos vindkraftsgiganten Vestas har man på ett föredömligt sätt flätat in sin egen hållbara affärsidé i formgivning, estetik och inredning i företagets nya högkvarter utanför Århus.
Alla goda ting är trä
Foto: David Bicho
Trä kommer att vinna terräng när vi bygger framtidens bostäder, spår Niclas Svensson, chefen för Sveriges Träbyggnadskansli.
Trendigt trä
Kunderna vill i allt högre grad ha ­material som är färdiga att användas. \nFoto: Einar Breen
När chefen för Moelven Wood AB i Sverige kikar i kristallkulan, ser han en ökad användning av trä, nya trendriktiga produkter och en närmare kontakt med konsumenten.