[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Toppbetyg Signaturbyggnaden på Fornebu är ett bra exempel på att miljövänliga lösningar också kan generera ekonomisk vinst. Moelvens Iso3-reglar utgör ett viktigt bidrag till denna framgång.


Toppbetyg

Signaturbyggnaden på Fornebu är ett bra exempel på att miljövänliga lösningar också kan generera ekonomisk vinst. Moelvens Iso3-reglar utgör ett viktigt bidrag till denna framgång.

BYGGHERREN IT FORNEBU (numera Technopolis) hade stora miljö­­ambitioner när signaturbyggnaden skulle uppföras, och satsade på både passivhusstandard och betyget «Excellent » i BREEAM. Det karaktäristiska huset är byggt med dubbla fasader, med ett glasskal utanpå en klimatvägg. Det är den inre byggnadskroppen med kontorsytorna som har passivhusstandard.

DUBBELFASADEN är ett viktigt element i energikalkylerna och utnyttjar temperatursvängningar i stället för att kompensera för dem med kylning och uppvärmning. I väggarna finns Moelvens unika och slanka Iso3-reglar som bidrar till att man uppfyller energikraven – och dessutom ger en större användningsyta.

 – Med Iso3 kan man bygga tunnare väggar och ändå uppfylla stränga energikrav Det är i detta som själva framgångsfaktorn ligger, säger Sven Egil Holmsen, vd för Moelven Multi3.

MER GOLVYTA. Att bygga passivhus med traditionella byggmaterial kräver tjocka väggar för att uppfylla kraven på isolering och minskad energiförbrukning. En av konsekvenserna blir då minskad användningsyta och förlorade hyresinkomster. Iso3-regeln har bättre isoleringsförmåga än vanliga reglar och ger därmed ett ramverk med smalare väggtjocklekar.

MED ANVÄNDING av Iso3-reglar kan man oftast bygga så att väggen blir minst 5 cm tunnare än med andra lösningar. Det kanske inte låter som så mycket, men skillnaden blir faktiskt ungefär 4 m2 i ett vanligt tvåvåningshus på 160 m2. Med ett kvadratmeterpris på 35 000 blir det cirka 140 000 kronor i ökat värde för många projekt, för vilka tomtutnyttjande och avstånd till grannen begränsar ytterväggens placering. Om man räknar på en företagsbyggnad med värden på cirka 45 000 kronor per m2, kommer man genom att använda Iso3 kunna tjäna flera miljoner per byggnad.

– Med Iso3 har Profilbygget större användningsyta, trots samma strikta energikrav som fanns i projektförutsättningarna plus att det ekologiska fotavtrycket har minskat. Sven Egil Holmsen

 

ANVÄNDARVÄNLIG. För anläggningschefen Åsmund Nilsen på Skanska blev Profilbygget den första erfarenheten av att använda Iso3-regeln. Han beskriver regeln som användarvänlig. – Den är mycket lätt och smidig att jobba med, kommenterar han. Vikten och belastningen halveras för dem som utför jobbet på byggplatsen. Han påpekar att det blir extra enkelt eftersom regeln kan levereras färdigkapad i önskad längd. – På det viset slapp vi att kapa själva, vilket är positivt.

Rent ekonomiskt är denna regel något dyrare, men tack vare den inlagda isoleringen blir värmeförlusten mindre. Ur ett långsiktigt perspektiv blir den därmed fördelaktig både ekonomiskt och med tanke på miljön. Åsmund Nilsen, Skanska

SVARET PÅ KRAVET. Iso3-regeln var Moelvens svar på de norska myndigheternas allt strängare krav på minskad energiförbrukning i nya byggnader. Den utvecklades med stöd från bland annat Innovasjon Norge. Den väckte också stor uppmärksamhet, och tack vare denna produkt erhöll Moelven hösten 2011 Byggenæringens Innovasjonspris under Bygg Reis Deg. 

INNOVATIONEN i Iso3-regeln ligger i en inbyggd köldbrygge­avlägsnare av polyuretan, som är det bästa av de vanliga isoleringsmaterialen. När köldbryggorna i ramverket avlägsnas, ökar värmemotståndet i väggen. Detta ger en bättre vägg utan köldbryggor och därmed med ett lägre U-värde (mindre värmeförlust). Det ger även ett positivt utslag på elräkningen. Moelven har även levererat Iso3 till många andra stora kontorsbyggnader, exempelvis NCC:s huvudkontor i Østensjøveien och Miljøhuset GK på Ryen. Valet av Iso3 på Ryen gav 86 kvm mer användningsyta eftersom väggarna kunde byggas tunnare. 

FLER PASSIVHUS KOMMER. Kommuner och många aktörer i näringslivet har redan gett sina byggnader passivhusstandard. – Vi ser att allt strängare energikrav sprider sig till allt fler segment på marknaden. Övergången till passivhus har kommit igång rejält, särskilt när det gäller offentliga byggnader som ­skolor, förskolor och större byggnader. Ambitiösa och miljömedvetna byggherrar och hyresgäster är huvudorsaken till denna utveckling, säger Holmsen.