[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Takytor utan motstycke Efter 65 timmars datastyrd bearbetning, gick det lekande lätt att montera takkonstruktionerna på Tømra förskola i Selbu.


Takytor utan motstycke

Efter 65 timmars datastyrd bearbetning, gick det lekande lätt
att montera takkonstruktionerna på Tømra förskola i Selbu.

DETTA TROTS ATT taket konstruerades med hjälp av hela 574 unika delar som tillsammans utgör 47 olika takytor. Allt kapades och färdigbearbetades i fabriken, innan hela rasket transporterades till byggplatsen och monterades ihop. Inklusive limträ, Kerto och pelare, levererade Moelven Limtre AS 740 delar till projektet, och av dessa delar måste alla takspärrar skäras till med två vinklar i varje ände.
  – Motsvarande mätningsjobb ute på byggplatsen hade varit betydligt mer tidskrävande. Med datastyrd tillskärning går arbetet snabbt och med millimeterprecision, säger Rolf Evensen, produktchef på Moelven Limtre AS.

FÄRRE FEL. Arkitektens ritningar av Tømra förskola hade skapats i DAK.  För en konstruktion som består av olika ytor, är det extra viktigt att alla knutpunkter blir exakta. Totalt sett minskar risken för fel avsevärt med datastyrd bearbetning med CNC-maskin.
  – Med hjälp av 3D-modellen ser bearbetningsmaskinen till att alla fogar passar ihop exakt.  Vår produktion går mycket snabbare och blir mer exakt när skärning, kapning och bearbetning sker under kontrollerade former inomhus, säger Evensen.

Nu kan mycket komplicerade
takverk produceras på ett snabbt
och effektivt sätt, med avsevärt
mindre arbete på byggplatsen.
Vi rekommenderar gärna
Moelven Limtre för liknande projekt.
John Renå, anläggningschef i Primahus

NÖJDA KUNDER. Anläggningschefen på Prima-hus, John Renå, kan skriva under på det sista uttalandet. Han var överraskad över hur få fel som hittades när taket var klart – på rekordtid.
  – Det var ett omfattande och resurskrävande projekt med ett komplicerat utförande.
  Tømra förskola färdigställdes inom loppet av sex månader. Byggnaden, som är baserad på passivhusfilosofin och konstruerad efter samma standarder, fick råbygget rest med en «tak-över-tak»-lösning, och har därmed producerats inomhus från A till Ö.
  – De som använder förskolan är nöjda med resultatet, Primahus har tagit emot ytterst få reklamationer gällande bygget. Vi kommer inte att tveka att kontakta Moelven för liknande projekt i framtiden, säger Renå.

NYA VINKLAR. Arkitekt Tore Wiger trodde egentligen knappt på att talytorna skulle kunna skäras till i förväg.
  – När jag ritade huset hade jag hämtat inspiration från några 1970-talsbyggnader utanför Bergen. Där hade man gjort allt för hand på byggplatsen, berättar Wiger, som arbetar hos Arkitektene VIS-A-VIS.
  Eftersom Tømra förskola skulle ha torvtak och uppföras i ett lantbruksområde, var tanken att byggnaden skulle smälta in i omgivningen på ett naturligt sätt; som en liten ås som böljar genom landskapet.
  Wiger insåg att det skulle bli krävande att bygga takkonstruktionen, och han blev därför lättad när det visade sig att delarna skulle kunna prefabriceras. Det är första gången som Wiger har ritat en byggnad för vilken endast själva monteringen har gjorts på byggplatsen.
  – Du behöver inte vara så begränsad om du har kontroll på geometrin. Nu kan komplicerade takkonstruktioner produceras på ett effektivt sätt, säger han. 

Tømra förskola i Selbu

Lågenergiförskola med fyra avdelningar

Takkonstruktionen består av hela 47 takytor och 574 olika delar

Limträ och Kerto bearbetades i Moelv med hjälp av en datastyrd CNC-maskin

BTA 743 m2

BREEAM till barnen
Haukåsens förskola är en av flera under-visningsbyggnader som uppförs med Iso3-regeln i konstruktionen. Foto: Matthias C. Herzog
Haukåsens förskola i Trondheim är den första färdigställda undervisningsbyggnaden med BREEAM-NOR-certifikat. Med tiden kommer kunskap, lek och skratt att sätta sig i de nya väggarna – som är byggda med Moelvens unika Iso3-reglar.
Fabrik kontra byggplats
Foto: Björn Dalin och Moelven
Både industriell tillverkning och platsbygge har var sin anhängarskara. Men de fabriksbyggda modulerna vinner ständigt allt fler beundrare.
Kåpklädd för framtiden
Barn och vuxna i egenes idrottsförskola på den gamla stadiontomten har \ntillgång till både simbassäng, gymnastiksal, dietist och kock.\nFoto: Ivan Brodey
Massiva väggar och tak skärmar av Egenes Park mot nordanvinden. Passivhus i trä är framtidens byggnader i Skandinavien.