Taket väcker uppmärksamhet - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Taket väcker uppmärksamhet I Dybkærs nya kyrka i mittjylland är det främst dagsljuset som skapar rummet. Inte minst i kombination med taket i furu, som reflekterar ljuset på ett vackert sätt.


Taket väcker uppmärksamhet

I Dybkærs nya kyrka i mittjylland är det främst dagsljuset som skapar rummet. Inte minst i kombination med taket i furu, som reflekterar ljuset på ett vackert sätt.

NÄR KYRKOBESÖKARNA i Dybkærs kyrka vänder blicken uppåt, är det inte nödvändigtvis för att få en liten pratstund med Vår Herre. Det kan lika gärna bero på att de bara sitter och beundrar det vackra taket.
  För vackert är det. Och dessutom helt nytt. Det är bara ett halvår sedan klockorna sattes upp och altarbordet bars in i den nybyggda kyrkan. Byggherre var Gødvad Sogn i Mittjylland, där kyrkorådet hade bestämt att stadens växtvärk krävde en extra kyrka som ett komplement till den gamla medeltidskyrkan. Nyskapelsen fick namnet Dybkær.

Med stenväggar och betonggolv behöver byggnaden verkligen en yta som kan absorbera ljud. I det fallet är trätaket idealiskt.
Anders Bové, arkitekt och partner
på Regnbuen arkitekter i Århus

FANTASTISKT LJUS. Arkitekturen i den nya kyrkan är tidsenlig, men inspirerad av gamla tiders kloster. Därför ger kyrkan ett slutet intryck utifrån, men när man kommer in i den öppnar sig den stora kyrksalen med sitt fantastiska ljusinsläpp. Ljuset beror i hög grad på trätakets starkt ljusreflekterande effekt – men även på en ytterst noggrann uträkning av fönstrens placering utifrån solens vandring på himlen under dagen och genom olika årstider, berättar Anders Bové, arkitekt och partner på Regnbuen Arkitekter i Århus. Det var deras arkitektfirma som fick uppdraget att rita Dybkærs kyrka och att vara övergripande rådgivare för bygget.

AKUSTIK I HÖGSÄTET. Valet av material till taket föll på norsk furu eftersom byggherren krävde att hela kyrkan skulle ha en typisk ljus, nordisk prägel och att akustiken skulle vara förstklassig.
  – När rummet är så stort krävs en akustisk reglering som gör att vi får den efterklang vi gärna vill ha. Och med stenväggar och betonggolv behöver byggnaden verkligen en yta som kan absorbera ljud. I det fallet är trätaket idealiskt, berättar arkitekten.
  Arkitekternas största utmaning när det gällde taket var att skapa det rätta arkitektoniska uttrycket samtidigt som ljudet skulle vara perfekt. Bakom resultatet ligger många och ytterst noggranna datorberäkningar av hur mycket luft det skulle finnas mellan brädorna, och hur många brädor som skulle vara vågräta eller lodräta för att få fram den önskade effekten.
  – Det var knepigt. Men det måste bli rätt första gången. Med en sådan byggnad har vi ju bara ett skott i bössan, som Anders Bové säger.
  Att det lyckades menar han inte bara beror på de många uträkningarna, utan även på en stor portion tur. När arkitekten sitter vid ritbordet kan det nämligen vara svårt att se framför sig hur strecken kommer att fungera i verkligheten, säger han.

Med ett så stort tak måste man ge det en struktur. Därför valde vi lösningen med både tvär- och längsgående brädor för att skapa skuggeffekter.
Arkitekt Anders Bové

EN TRADITIONELL LÖSNING. Leverantör av virket till taket blev Moelven. Först och främst tack vare företagets kompetens inom brandskydd av virke utan att det går ut över kvaliteten och utseendet på träet. Hos Moelven i Danmark berättar marknadschef Niels Neye att man valde en traditionell lösning med hyvlad furu till uppdraget i Dybkærs kyrka. Helst hade arkitekterna velat ha ask, som i resten av kyrkan, men det var dyrare och svårare att brandsäkra.
  Uppdragets största utmaning var att beställningen från byggherren innehöll mycket specifika krav. Man var tvungen att hitta ett virke med goda visuella egenskaper, med rätt dimension, av rätt kvalitet och i rätt längder – och som kunde uppfylla dessa krav även efter att det hade brandsäkrats.
  I Norge lyckades de hitta det exakt rätta virket till Dybkær, berättar Niels Neye. Alltihop fyllde en halv långtradare som kördes till Danmark, och därefter arbetade två män i en och en halv månad med den krångliga uppgiften att bygga taket.

KORS OCH TVÄRS. På arkitekternas anvisningar sattes brädorna upp på tvären av det långa kyrkoskeppet så att dimensionerna verkligen kom till sin rätt. För att strukturera det visuella intrycket delade man upp dem med längsgående brädor i jämnhöjd med kyrkorummets absid.
  – Med ett så stort tak måste man ge det en struktur. Därför valde vi lösningen med både tvär- och längsgående brädor och att placera några brädor lodrätt, för att skapa skuggeffekter. Sammantaget ger det ett vackrare och mer närvarande uttryck, säger arkitekt Anders Bové.
  Och mycket tyder på att han har rätt. Åtminstone har den nya kyrkan i Gødvads socken väckt stor förtjusning. Både bland kyrkans vanliga besökare och många andra som har kikat in bakom de 170 000 röda tegelstenar som utgör kyrkans ytterväggar.