Stilsäkra diakoner - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Stilsäkra diakoner Diakonihemmets nya bibliotek- och undervisningsbyggnad i Oslo är klädd med sibirisk lärk från Moelven. Resultatet blev både modernt och distingerat på en och samma gång.


Stilsäkra diakoner

Diakonihemmets nya bibliotek- och undervisningsbyggnad i Oslo är klädd med sibirisk lärk från Moelven. Resultatet blev både modernt och distingerat på en och samma gång.

CENTRALT PLACERAT i Diakonihemmets parkområde mellan sjukhuset och högskolans huvudbyggnader, ligger det senaste tillskottet till anläggningen som sammantaget utgör stiftelsen Diakonihemmet. Nybygget består av 3 500 kvadratmeter fördelade på fem våningar, inklusive källare. Utöver biblioteket inrymmer gemensamhetsbyggnaden en hörsal med plats för 250 personer, grupp- och mötesrum samt ett utbildningscenter för människor som är på väg tillbaka till livet och vardagen efter allvarlig sjukdom. Den utlysta arkitekttävlingen vanns av LPO Arkitekter.
  – Vårt motto för tävlingen var «Det gröna hjärtat ». Diakonihemmet ville lägga vikt vid miljövänliga material i utformningen, och det har vi följt upp hela vägen. Då var det naturligt att välja en fasad av trä, säger Ola Aasness, civilarkitekt och partner på LPO Arkitekter.

I början möttes förslaget av misstro från byggherren, eftersom det befintliga området präglades av tegel och puts.
Ola Aasness, civilarkitekt och partner på LPO Arkitekter

SILVERGRÅ PATINA. Valet föll på sibirisk lärk behandlad med järnvitrol – ett naturligt ämne som består av metallstoft blandat med vatten. På lärk reagerar järnvitrolen med garvsyran i träet, och man får fram en silvergrå patina redan efter några få minuter. Obehandlat lärkträ får ett vackert, väderbitet utseende efter några år. Sibirisk lärk används vanligtvis utvändigt, och är i första hand ett alternativ till tryckimpregnerat trä. Träslaget är idealiskt för terrasser, trätakslösningar och olika ytterpaneltyper, plus att det lämpar sig väl i bryggkonstruktioner och andra utsatta byggverk.
  – I dialog med entreprenören NCC och LPO Arkitekter beslöt vi oss slutligen för att använda sibirisk lärk till fasaden. Behandling med järnvitrol ger träet en jämn, silvergrå färg utan nyansskillnader, vilket bidrar till att ge fasaden en exklusiv prägel. Järnvitrol har också en svag svamp- och rötförebyggande effekt, säger Winfried Schaal, produktchef på Moelven Wood Prosjekt.

HÅLLER LÄNGE. Det var ett huvudkrav från byggherren Diakonihemmet att fasaden skulle vara underhållsfri. Sibirisk lärk består nästan uteslutande av kärnved, vilket i kombination med höga fetthalter gör träet mycket rötbeständigt och sprickor på ytan förekommer bara i undantagsfall. Standardlivslängden för underhållsfria träprodukter i Norge är 20–40 år. Sibirisk lärk är ett av de mest underhållsvänliga träslagen som finns på marknaden.
  – Den största förväntningen på nästan alla våra produkter är att de ska vara underhållsfria. Vi levererar mycket värmebehandlat trä, sibirisk lärk och cederträ – typiska träslag som man monterar upp och därefter tryggt kan lämna åt sitt öde. Virket färdigbehandlas på fabriken innan vi fraktar det till byggplatsen. Vi levererade materialet till Diakonihemmet i april i år, och i slutet av maj var fasaden färdigmonterad. Ytterligare behandling av ytterpanelen behövs inte, berättar Schaal.

Diakonihemmet ville lägga vikt vid miljövänliga material i utformningen, och det har vi följt upp hela vägen. Då var det naturligt att välja en fasad av trä. 
Ola Aasness, civilarkitekt och partner på LPO Arkitekter

FUNKTIONALITET. I programmet som låg till grund för arkitekttävlingen var kravet en lättarbetad och miljövänlig byggnad, byggd med miljövänliga material. Ventilations- och uppvärmningssystemen skulle vara energivänliga. Vid energitester efter färdigställandet blev resultaten bättre än byggherren hade förväntat, och förväntningen på en snygg fasad kom inte heller på skam.
  – Moelven Wood Prosjekt gav goda råd som övertygade både oss och entreprenören om att sibirisk lärk var rätt val. Men i början möttes förslaget av misstro från byggherren, eftersom det befintliga området präglades av tegel och puts. Som tur var lät de sig överbevisas, och de är mycket belåtna nu när byggnaden väl står färdig. Det har varit en föredömlig dialog med användarna av huset hela vägen, och vi har haft ett mycket bra samarbete med Moelven Wood Prosjekt, berättar Aasness.
  LPO Arkitekter har valt träpanel till flera projekt då den nya byggnaden ska smälta in som en naturlig del av ett befintligt område.
  – En viktig utgångspunkt för biblioteks- och undervisningsbyggnaden var att hitta ett fasadmaterial som harmonierade med den befintliga miljön. Diakonihemmets nya biblioteks- och undervisningsbyggnad har blivit en superfunktionell byggnad med en elegant fasad, konstaterar Aasness.

Fakta: Diakonihemmets bibliotek och lärocenter

Gemensamhetsbyggnad för Diakonihemmets sjukhus och Diakonihemmets högskola som ritats av PLO Arkitekter

Består av 3 500 kvadratmeter fördelat på fem våningar, inklusive källare

Underhållsfri fasad i sibirisk lärk som levererats av Moelven Wood Prosjekt AS

Innehåller hörsal, bibliotek, gruppoch undervisningsrum och ett utbildningscenter för patienter och anhöriga

Invigdes officiellt av biskop Kvarme den 26 augusti 2011

Ytterkläder av trä
Vilken typ av trä väljer du till din ytterpanel? Det beror på smak och önskemål, och hur ofta du tänker använda målarpenseln. Alla dessa typer av trä har sina särdrag och fördelar.
Ett annorlunda liv
Foto: Jan Lillehamre
Folk vill leva på ett annat sätt i sommarstugan än hemma. Men de vill ändå ha det praktiskt och bekvämt, menar redaktör Mette Karlsrud Stene-Johansen på den norska tidskriften Hytteliv.
Det nya utomhuslivet
Uteplatsen blir allt mer genomarbetad och hemtrevlig. Trä, sten och underhållsfria naturmaterial ligger i tiden.
Skillnaden mellan inne och ute håller på att suddas ut – och allt mer av inomhuslivets komfort flyttas ut. Vi förlänger säsongen – och utvidgar samtidigt huset med många zoner för aktivitet och avkoppling.
Ytterpanel som ger liv
De modulbyggda flerfamiljshusen i Ängsnäs Glänta var klara för inflyttning i januari 2012. Foto: Jan Lillehamre
Trä spelar en allt större roll för utformningen av nybyggen – även för flerfamiljshus i storstadsmiljöer, där andra material länge har varit en självklarhet.