Spektakulärt bygge - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Spektakulärt bygge Är det bara positivt att det växer fram nya signaturbyggnader eller bör vi tänka oss för?


Spektakulärt bygge

Är det bara positivt att det växer fram nya signaturbyggnader eller bör vi tänka oss för?

FÖR ARKITEKTERNA hos Henning Larsen Architects är det alltid viktigast att ge människor en upplevelse – och gärna en upplevelse utöver det vanliga.
  – Vi ritar inte för att skapa spektakulär arkitektur. Men om slutresultatet – sett med andras ögon – blir både funktionellt och distinkt, har vi lyckats bra.
  Även om arkitekterna hos Henning Larsen Architects i Danmark talar om sina egna verk i försiktiga ordalag på ett ödmjukt sätt, behöver man inte klicka runt länge på företagets hemsida för att inse att de verkligen har kläm på det här med arkitektur – oavsett om de bygger på Island eller i Saudiarabien.
  Ett av de senaste projekten i Danmark är Moesgaard Museum i Århus – en byggnad som redan före invigningen har fått ikonisk status eftersom den fått ett alldeles speciellt uttryck som inte liknar något vi sett tidigare. Den sluttande byggtomten inspirerade till en lösning utöver det vanliga:  att skära tre snitt i kullen och ”vippa upp” kullen så att den blev taket på ett hus.
  – Det är en byggnad som är väldigt praktiskt planerad redan från början. Bland annat med tanke på att människor även fortsättningsvis skulle kunna nyttja området, och med tanke på ljus och värme inuti byggnaden. Att byggnaden samtidigt har blivit en fröjd för ögat bidrar till att understryka enkelheten, säger Niels Edeltoft, som har varit projektledare för bygget. 

BEHOVEN BESTÄMMER. Och denna prioritering upprepar sig i Kolding, där Peter Koch har varit projektarkitekt under uppförandet av Syddansk Universitet. Även här har slutresultatet blivit ett distinkt varumärke för staden – trekantig form, en avancerad fasad med intelligent solskärmning i form av rörliga fönsterluckor och en arkitektonisk upplevelse när man kommer in i det höga, trekantiga atriet.
  – När vi sätter igång med ett nytt projekt, utgår vi alltid från att vi vill erbjuda människor byggnader och rum som rymmer massor av upplevelser. Dessutom ska byggnaden fylla sitt syfte. Det är det centrala för mig, säger Peter Koch.
  Enligt hans sätt att se på saken blir god arkitektur därmed alltid en konsekvens av konkreta behov och en arkitektonisk ambition, snarare än ett önskemål om att skapa något spektakulärt. Men med det sagt ser han en skandinavisk arkitektur som rör sig bort från 1990-talets vinkelräta trend. Det beror antagligen mest på att arkitektur inte är något statiskt, utan hela tiden utvecklas på ett -naturligt och organiskt sätt, anser han.
  – När vi jobbar i Mellanöstern måste man tänka in arkitekturen i ett annat sammanhang än när vi jobbar i Skandinavien. Omgivningarna och kulturen är annorlunda, och det avspeglas i det vi gör, säger Peter Koch.

När vi sätter igång med ett nytt projekt,
utgår vi alltid från att vi vill erbjuda
människor byggnader och rum som
rymmer massor av upplevelser.
Arkitekt Peter Koch

ETT AVTRYCK. Båda arkitekterna betonar att de med sin arkitektur först och främst vill tillgodose byggherrens behov, men de vill även ge människor en upplevelse. Allra helst en upplevelse de inte har varit med om förut. Arkitekturen utvecklas ständigt och det kommer hela tiden nya lösningar. Eftersom byggnaderna alltid förläggs till en ny plats – i ett nytt sammanhang – blir de heller inte lika varandra. Arkitekturen förnyar sig.
  – Som arkitekt vill man alltid skapa något speciellt – något som blir pricken över i och som drar till sig uppmärksamhet på ett positivt sätt. Vi vill gärna lämna ett avtryck i framtiden. Det är ju det som ger oss en kick, och det vi lever för. Och ja, vi ser allt mer exotisk arkitektur som utropstecken i landskapet. Därför måste det till något extra för att man ska synas. Men något extra kan ibland innebära att man väljer en annan väg, säger Niels Edeltoft, som ser en arkitektur som utvecklas och växlar uttryck beroende på behov, omgivningar och byggherrar.

Vi vill gärna lämna ett avtryck
i framtiden. Det är ju det som
ger oss en kick, och det vi lever för.
Arkitekt Nils Edeltoft

MER TRÄ. Vart den skandinaviska arkitekturen är på väg, vågar ingen av dem sia om. Men de påpekar en sak som de ser som en trend i valet av byggmaterial; det handlar specifikt om ökad användning av trä.
  – Man kan säga att träet har fått en renässans i nordeuropeisk arkitektur. Förmodligen är detta en reaktion på den minimalistiska stilen. Nu vill vi gärna ha in mer värme och påtaglighet i byggnaderna, och vi ser att smala stålprofiler ersätts av kraftigare profiler i trä. Exempelvis har vi lekt med kombinationer av trä, skiffer och betong i Moesgaard Museum för att skapa en speciell karaktär och en varm stämning inomhus, säger Niels Edeltoft.
  Både för museet i Århus och universitetet i Kolding spelar träet som byggmaterial en stor roll. Dels när det gäller det estetiska, men även på grund av den ökande medvetenheten om hållbarhet.
  – Det blir allt vanligare att projekt åtföljs av krav på energiförbrukning och certifieringar med mera. Därmed lägger man också större vikt vid material, livstid, miljöpåverkan och liknande. I det avseendet spelar trä en central roll eftersom det är det material som finns här i Norden. En annan aspekt är att trä även är ett organiskt material som kan formas på många sätt och därmed skänka mycket karaktär åt en byggnad. Därför kommer vi otvivelaktigt att få se ännu mer trä. Inte bara på väggar och i tak, utan även som byggmaterial och utvändig ytbehandling, säger Peter Koch.
  Detta är en trend som båda arkitekterna gillar. För Henning Larsen Architects handlar nämligen allt om att få form, estetik, hållbarhet, bruksvärde och materialval att bilda en större helhet – och alltså gärna med ett resultat som ger människor en alldeles speciell och ny upplevelse.