Spegelhuset - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Spegelhuset I köpenhamns största park finns en lekplats med ett anspråkslöst trähus som inte bara har lockat till sig barnens intresse, utan intresse från hela världen.


Spegelhuset

I köpenhamns största park finns en lekplats med ett
anspråkslöst trähus som inte bara har lockat till sig
barnens intresse, utan intresse från hela världen.

BARNENS ANSIKTEN STRÅLAR som om de befann sig i lustiga huset på Tivoli. De roar sig högljutt med att se sig själva i märkliga former. För arkitekten själv är det ett stort nöje att titta på de glada barnen när huset på morgonen förvandlas från ett stängt, svart träskal till en jättelik lekstuga med speglar på väggarna och gavlarna.
  – Det är härligt att se barnens reaktioner när lekstugans dörrar öppnas och speglarna uppenbarar sig på insidan, säger robert Paulsen från MLrP Architects.
  Som ett led i köpenhamns fyraårsplan för förnyelse av Fælledparken – köpenhamns största park – fick hans byrå i fjol i uppdrag att renovera flera av husen i parken. Bland dessa ingick det gamla församlingshuset på Tårnlegepladsen, en byggnad som var tämligen sliten och tråkig. Att döma av det enorma internationella intresset för det färdiga resultatet löstes uppgiften på ett både lysande och okonventionellt sätt. Projektet finns presenterat i 21 tidskrifter, sju tidningar och fyra bokutgivningar världen över samt på 400 olika designbloggar och hemsidor.

Det är härligt att se barnens reaktioner när lekstugans dörrar öppnas och speglarna uppenbarar sig på insidan.
Arkitekt Robert Paulsen

LEK MED PERSPEKTIV. Det överväldigande intresset var lite överraskande för arkitekten.
  – Man vet ju inte alltid när man ritar något som träffar precis rätt i tiden, vilket Mirror House har gjort. Vi har aldrig tidigare upplevt så mycket uppmärksamhet kring ett projekt. Jag tror att det beror på blandningen av den monolitiska, träklädda volymen, som är arketypen för ett hus, och de spegeltäckta gavlarna och dörrarna, som är ultramoderna och får huset att smälta in i naturen. Övergången mellan hus och omgivningar är ett alltid lika relevant tema för arkitekter, säger robert Paulsen.
  Han berättar att kommunen ville ha ett träklätt hus i svart i enlighet med dansk tradition. Och eftersom huset ligger på en lekplats fick arkitekterna idén att ge det en klassisk ikonisk profil – «som barn ritar hus» – samtidigt som de ville använda enhetliga material för att skapa ett homogent uttryck.

VARSAM RENOVERING. Eftersom budgeten för renoveringen av huset var begränsad till 1,7 miljoner kronor, valde arkitekterna att bevara det gamla huset. Huset renoverades invändigt med nytt kök, toaletter och uppehållsrum. Utvändigt fick det bland annat ny takpapp och nya takrännor. Utanpå hela rasket har man placerat ett skal av trä bestående av Thermowood-plankor som har lagts med en centimeters mellanrum, så att vattnet kan rinna igenom. Luftspalten mellan det gamla huset och skalet har utnyttjats för att dölja ventilationsrör, avloppsrör m.m. Ett träskal utan underlag som ska stå i en park i ett rått klimat ställer ganska hårda krav på kvaliteten på trävirket, berättar arkitekten och förklarar varför man valde Moelven som leverantör:
  – Vi behövde använda modifierat – värmebehandlat – trä som kräver minimalt med underhåll och som håller formen. Då var Moelvens  trävirke överlägset bäst, säger robert Paulsen.
  Det fanns även speciella krav för kvaliteten på speglarna. De består av ytterst tunna plattor av rostfritt stål som kan poleras upp gång på gång. För att ge speglarna en extra lekdimension är de formade på olika sätt så att de skapar lustiga effekter när man kikar i dem och när de reflekterar omgivningarna.

Om man vrider på huvudet ser man ut som en clown. Märkligt.

HUSET SAMSPELAR. Totalt sett bidrar byggnaden till att understryka lekplatsens funktion som en plats där barn och folk med barnasinnet kvar kan leka med alternativa uppfattningar av staden och samspela med varandra och omgivningarna. Det går inte att ta miste på när man besöker denna lekplats. Denna soliga dag när vi gick dit tillsammans med vår fotograf var inget undantag:
  – Det är superkul för man blir helt yr, säger en flicka, och hennes kompis tillägger:
  – Om man vrider på huvudet ser man ut som en clown. Märkligt. Pedagogen är mer intresserad av gaveln, som hon tycker får hela huset att försvinna:
  – Det är verkligen vackert, för på det här sättet får man hus och natur att hänga ihop, säger hon, samtidigt som hon håller ett öga på de andra barnen, som är fullt upptagna med ett maratonlopp runt huset.

Fakta: Lekstugan på Tårnlegepladsen

Lekstugan på Tårnlegepladsen invigdes i november 2011.

Den är bara öppen dagtid, och under sommarhalvåret finns pedagoger på plats.

Lekplatsen och lekstugan används aktivt av många av Köpenhamns förskolor.

Tårnlegepladsen har fått sitt namn efter de många kopiorna av stadens torn som har uppförts här som lekredskap.

Moelvens leverans: Värmebehandlat trä (ThermoWood)

läs mer på www.moelven.com/dk/produkter/Udvendig-trabekladning/

Ytterkläder av trä
Vilken typ av trä väljer du till din ytterpanel? Det beror på smak och önskemål, och hur ofta du tänker använda målarpenseln. Alla dessa typer av trä har sina särdrag och fördelar.
BREEAM till barnen
Haukåsens förskola är en av flera under-visningsbyggnader som uppförs med Iso3-regeln i konstruktionen. Foto: Matthias C. Herzog
Haukåsens förskola i Trondheim är den första färdigställda undervisningsbyggnaden med BREEAM-NOR-certifikat. Med tiden kommer kunskap, lek och skratt att sätta sig i de nya väggarna – som är byggda med Moelvens unika Iso3-reglar.