[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Specialister på byggträ Ridgeon Group började sälja och distribuera byggmaterial för fyra generationer sedan, 1911. Byggträ har varit en central del av verksamheten i mer än hundra år.


Specialister på byggträ

Ridgeon Group började sälja och distribuera byggmaterial för fyra generationer sedan, 1911. Byggträ har varit en central del av verksamheten i mer än hundra år.

Ridgeons, som har sitt säte i östra England och med huvudkontoret beläget i Cambridge, består av 26 trä- och byggvaruhus, Ridgeons Forests Products (RFP), Anglia Tool Centre & Anglia Central Distribution Centre i Mildenhall, Suffolk.,

– Dessa verksamhetsorter servar ett stort antal allmänna byggare, hemmafixare, regionala byggnadsentreprenörer, lokala myndigheter, skjultillverkare, stängseltillverkare och byggvaruhus i andra ledet, för att bara nämna några. Företagsgruppen har även en toppmodern fordonsflotta med mer än 120 fordon, säger Pete Wittish, inköpschef för‑ trä- och träpanelsprodukter.

Enastående tillväxt
Pete Wittish berättar om gruppens enastående tillväxt sedan företaget grundades för 106 år sedan.

– Våra framgångar bygger på värden som är konstanta, säger han. Vi är etiska, driftiga, stöttande och raka och våra intressenter har förtroende för oss. Med mer än 900 anställda omsatte gruppen närmare 160 miljoner pund 2016. Virkesförsäljningen står för en stor procentandel av gruppens omsättning.

Ridgeons flaggskepp
Ridgeons är mycket stolta över sitt flaggskeppshyvleri, Ridgeons Forest Products (RFP), som är beläget i Herringswell, som ligger centralt för alla filialer i nätverket. Pete Wittish ansvarar för inköp av allt virke och alla träpanelsprodukter för gruppen.

– Sågverket RFP upptar 12 hektar och har gjort stora framsteg på senare år med fortsatta investeringar och utbyggnader som har lett till byggandet av nya lagerlokaler, extra processlinjer, verktygstillverkning, teknik, personal, sidolastare, transportfordon med flera användningsområden och – på senare tid – en ny behandlingsanläggning, säger han..

90 heltidsanställda
Anläggningen sysselsätter för närvarande mer än 90 heltidsanställda som jobbar i tvåskift. RFP och Ridgeons sätter en stolthet i kvaliteten, produkterna och stödet som man tillhandahåller sin breda och diversifierade kundbas.

– Varje arbetsdag distribueras i genomsnitt 25 lastbilslaster med en blandning av snickerivirke, listverk, PSE, fasadbeklädnad, byggträ, MDF-lister och träpanelsprodukter från Herringswell till Ridgeon group och RFP:s egna externa kundbas. Erbjudandet förstärks även av gruppens nya centrallager, som ligger på kort avstånd från RFP, säger Pete Wittish.

Från lagret erbjuder företaget sina kunder hämtservice av bearbetat virke och MDF-lister, stängsel och träpanelsprodukter.

Redwood och gran
Varje år importerar Ridgeons mellan 35 000 och 40 000 m3 snickerivirke av redwood och gran.

– Allt material måste vara hundra procent PEFC- eller FSC-certifierat för att företagets kunder ska kunna sälja det med certifieringen. Samtliga av Ridgeons filialer erbjuder en fullständig CoC-certifiering för sina virkesprodukter sedan 2004. Detta är mycket viktigt för gruppen och inköpsteamet då RFP arbetar mycket nära PEFC och FSC och granskas varje år av Exova BM Trada för att säkerställa att man lever upp till deras hårda krav, förklarar Wittish.

Stora leverantörer
Moelven Timber UK är en stor leverantör till Ridgeon och en viktig affärspartner till RFP och Ridgeon group. Sedan 2014 har Moelvens försäljning av virke till Ridgeons ökat från 3–4 000 m3 per år till dagens nivå på 8 000 m3 eller mer.

– Flexibiliteten vad gäller fraktvägarna som man erbjuder i kombination med kommunikationen, engagemanget, supporten, servicenivån, certifieringarna och produktkvaliteterna och måtten är viktiga styrkor hos Moelven.   Denna uppskattade service som Moelven erbjuder kontinuerligt har varit helt avgörande för de båda företagens fortsatta tillväxt och framgångar. I vårt fortsatta samarbete diskuterar våra två företag olika sätt att bygga vidare på vårt nuvarande affärssamarbete för att säkerställa att vi behåller vår position som föredragen leverantör hos vår kundbas, säger Pete Wittish.