Smycket i parken - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Smycket i parken Uppgiften var att rita en tillfällig paviljong i trä till Kongens Have i Köpenhamn. Svaret heter Trylletromler.


Smycket i parken

Uppgiften var att rita en tillfällig paviljong i trä till Kongens Have i Köpenhamn. Svaret heter Trylletromler.

PAVILJONGEN är vinnarprojektet från arkitekttävlingen om en tillfällig paviljong i hållbart trä. Hela 83 arkitektteam deltog i arbetet med att hitta en vinnare, och det blev holländska .Fabric som avgick med segern tack vare sin lekfulla och upplevelserika konstruktion. 
  – För .Fabric är det viktigt att utmana, provocera och underlätta det offentliga rummet med rumslig design. Paviljongkonceptet gör det än mer utmanande, eftersom det är ett av arkitekturens mest tillfälliga formuttryck och därmed öppet och flexibelt att experimentera med, säger Olv Klijn, arkitekt och partner i .Fabric. 
  Paviljongen invigdes den 13 september och var tillgänglig i en månad, med en uppmaning till stadens invånare och besökare att använda den till allt från kyssar och dans till picknick, möten, lek och musik. Trylletromler består av 3,30 meter höga trälameller som slingrar sig 300 meter och bildar utrymmen av olika storlek, både innanför och utanför. Det minsta utrymmet är 5 meter i diameter och det största är 23 meter.
  Det var Akademisk Arkitektforening som i februari 2013 bjöd in till tävlingen i samarbete med den lokala arkitektföreningen i Köpenhamn.
  – Det är mycket glädjande att se hur en vision från eldsjälar i lokalavdelningen i Köpenhamn förverkligas som ett exempel på visionär tillfällig arkitektur, konstaterar direktör Jane Sandberg.
  Och medan juryn hade den svåra uppgiften att välja bland många bra bidrag, var det studenter från Københavns Tekniske Skole som tog itu med utmaningen att uppföra paviljongen.
  – En mycket spännande uppgift som bidrar till att utmana och öka elevernas yrkesskicklighet. Och den positiva energin i verkstaden har flödat, berättar utbildningsledare Thomas Groth.
  Paviljongen är byggd av gran från Moelvens svenska sågverk, som levererar i enlighet med stränga krav på hållbarhet och återanvändning. Michael Helmershøj, vd för Moelven Danmark A/S, berättar att Moelven är stolta och glada över att ha bjudits in att delta i projektet. 
  – Vi är fascinerade över den stora idérikedomen hos de många förslagen. Vi har sett mycket kreativitet och inte minst nytänkande i användningen av trä från arkitekterna, både när det gäller form och funktion. Vinnarprojektet använder nästan den renaste och enklaste formen av trä som finns och har ändå lyckats skapa en ny uttrycksform. Detta ser vi som ett lysande exempel på samarbete mellan industri och arkitektur, säger Helmershøj.