Smarta, unika bostäder - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]


Smarta, unika bostäder

Den svenske trendanalytikern Jens lanvin tror att vi skandinaver i
framtiden vill bo smart, reducerat och upplevelsesrikt.

SKANDINAVIEN ÄR «grönast i världen» och har ett försprång när det gäller miljövänlighet eftersom vi alltid har levt i samklang med naturen, säger Jens Lanvin, strategisk direktör för svenske Bodén & co Kommunikation. Han är trendanalytiker och så kallad retrofuturist, och har föreläst om framtida boendemönster i Norden.
  – Här påverkar vi världen mer än världen påverkar oss, och därför kan och bör den nordiska byggbranschen vara ledande inom hur vi utvecklar miljövänliga byggoch boendeformer, säger Lanvin.
  Själv tar han upp tre saker som han skulle ha tänkt på ifall han skulle bygga ett hus med tanke på framtiden: smarta hem, reduktion och upplevelse. – Jag menar smarta hem som är anpassade till det liv du lever i dag. Hemmet är en social plats, där du signalerar vem du är och hur du har inrättat dig i livet. Det ska fungera som arbetsplats, tåla vardagens logistik, vara lekplats för familjen och därtill ett socialt rum. Om hemmet klarar dessa övergångar är det smart, säger Lanvin.

I framtiden kommer vi att i vårt boende söka efter det som är unikt, har äkta kvaliteter och är autentiskt.
Trendanalytikern Jens Lanvin 

  Att standarden dessutom är högteknologisk och att hemmet har smarta miljölösningar är närmast en självklarhet. – I framtiden kommer detta att vara byggherrarnas fulla ansvar och inte något som de som ska bo där ens behöver tänka på, understryker Lanvin. Nyckelordet reduktion handlar mycket riktigt om att göra saker och ting mindre.
  – Vi ser tecken på att vi är på väg in i en postmaterialistisk era. Vi förstår att yta inte är allt och rör oss mot reduktion. Detta är en effekt av miljötänkandet. Vi frågar oss: behöver vi alla dessa saker? Kan jag bo lite mindre i vardagen om jag dessutom har en stuga? Måste jag äga allt runtomkring mig? Vi vill bo på mindre ytor, ha hem som är flexibla, funktionella och helt anpassade till våra egna behov, till ett smart pris, förklarar han.
  Upplevelse betecknar vårt behov av, vilja till och önskemål om att vara unika. – Detta är det starkast framväxande fenomenet i världen i dag. Det unika ska återspeglas i hur vi bor. Även om lösningarna är standardiserade vill vi själva vara med och välja, bestämma och designa. Vi skapar berättelsens ramar tillsammans med byggherren när vi är med och designar vårt eget kök och väljer skåpdörrar och kakel till badrummet. I framtiden kommer samarbetet med en formgivare som kan leverera hela lösningar där vi har varit med och påverkat hela vägen att bli centralt, säger Lanvin.
  För att skapa det perfekta bostadsområdet, kommer invånarna att få vara med och bestämma och delta ända från början. – I framtiden kommer vi att i vårt boende söka efter det som är unikt, har äkta kvaliteter och är autentiskt, säger Lanvin.

---

VAD KOMMER ATT PRÄGLA FRAMTIDENS BYGGSTIL I SKANDINAVIEN?

LARS SØNDERSKOV
LUMO Arkitekter, Århus
Hållbar och innovativ design. Skandinavisk arkitektur med fokus på hållbarhet, energioptimering och inomhusklimat kommer i framtiden att prägla utvecklingen av moderna bostäder och byggmiljön särskilt. I ritateljén ser vi en klar tendens till att både privata och offentliga byggherrar frågar efter innovativ arkitektur med hållbara och genomtänkta energilösningar. Investeringarna framtidssäkras och tar sig uttryck i upplevelsesrik och utmanande byggkonst med ett fantastiskt inomhusklimat. Skandinavisk arkitektur med fokus på hållbarhet har potentialen att bli en betydande exportvara – en stark märkesvara inför framtiden.

HÅKAN WIDJEDAL
Arkitektstudio Widjedal Racki Bergerhoff, Stockholm
När vi bygger i stor skala måste vi hitta ett sätt att skapa billigare bostäder på. Idag byggs nästan allting som unika objekt. Variation genom färg och material på en gemensam plattform, alldeles som i bilindustrin, kan vara en väg framöver. Idag bygger vi för kärnfamiljen och inreder efter schablonmallar. Vi tror på ett ökat behov av att visa personlighet genom vårt hem. «Mitt hem är min borg» blir kanske till «mitt hem är mitt jag». Med mer varierade krav på bostäder och kostnadspress öppnas möjligheter för reducerad area och mer unika rumsutformningar. Rum och funktioner blir kanske borttagna eller integrerade. Behövs köket om man är singel och äter ute för det mesta? Ett integrerat kök och vardagsrum är standard idag. Gäller detsamma för badrum och sovrum i morgon?

HÅKON MATRE AASARØD
Fantastic Norway Architects, Oslo
Skandinavisk Design är ett begrepp som betecknar ett enkelt och renodlat uttryck. Vi anser att Skandinavien, med våra välutvecklade demokratiska samhällen, bör vara föregångsländer som visar att arkitektur inte bara handlar om yta utan först och främst ramar för innehåll. Därför bör skandinavisk design i framtiden ge associationer till mänskliga, sociala och miljöriktiga boendeformer.