Smart bygge - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Smart bygge När EU-skolan i Frankfurt skulle utökas, bytte arkitekten ut stål och betong mot limträbalkar i bok och prefabricerade moduler­ i massivträ. Resultatet blev 20 procent lägre kostnader, 30 procent lägre energiförbrukning och kort byggtid. Text: Knut Werner Lindeberg Alsén


Smart bygge

När EU-skolan i Frankfurt skulle utökas, bytte arkitekten ut stål och betong mot limträbalkar i bok och prefabricerade moduler­ i massivträ. Resultatet blev 20 procent lägre kostnader, 30 procent lägre energiförbrukning och kort byggtid. Text: Knut Werner Lindeberg Alsén

EUROPASCHULE FRANKFURT uppfördes inom loppet av 12 veckor, från byggstarten i januari i år tills skolan formellt överlämnades till skolledningen den 10 april. Tre dagar senare tog 550 barn och deras lärare de nya skollokalerna i besittning.Skolan är uppförd med 98 pre­fabricerade massivträmoduler och en sprillans ny typ av limträbalkar i laminerat bokfanér som byggts in i varje modul som ersättning för stål. Limträbalkarna har nyligen utvecklats av den tyska träförädlingsjätten Pollmeier Massivholz GmbH & Co.

FRANKFURTERSKOLAN är för närvarande det största byggprojekt som Poll­meier har levererat limträbalkar till. Nu är produkten på väg till Norge, i nära samarbete med Moelven.– Den största fördelen med att använda laminerad bok är styrkan. De balkar vi har använt ersätter stål, eftersom bok är tre gånger starkare än andra träslag och dessutom har tillverkaren utvecklat en genial metod. Pollmeier har nu en produkt som öppnar upp för nya spännande arkitektoniska möjligheter framöver, säger arkitekten Andreas Krawczyk på arkitektkontoret NKBAK. 

INNOVATIVA MILJÖTEKNISKA LÖSNINGAR. Krawczyk berättar att hans arkitektbyrå fick detta uppdrag av tyska staten, via Frankfurts kommun, eftersom myndigheterna letade efter unga och nyskapande arkitekter. NKBAK tog över ett projekt med en ­mycket snäv tidsplan, men med möjlighet till innovativa miljötekniska lösningar och byggmetoder. När byrån sökte efter limträbalkar som ersättning för stål, dök Pollmeier upp av en slump.

SÅGVERKSJÄTTEN hade nämligen just utvecklat en ny typ av bokbalkar under varumärket BauBuche.– Vi upptäckte att BauBuche var den enda träprodukten i Tyskland som kunde tåla de påfrestningar vi var ute efter, tack vare en kombination av högkvalitativ bok och en ny produktionsmetod. Dessutom hade produkten fina estetiska kvaliteter och en yta som gjorde att vi kunde använda balkarna i obehandlat skick, synliga i rummet. BauBuches håller en fantastisk kvalitet. Vi hade inte heller förväntat oss en sådan precision med detta material. Det var en positiv överraskning, säger Krawczyk.

BÄTTRE ÄN PASSIVHUSSTANDARD. Enligt Krawczyk var det enkelt för NKBAK att övertyga byggherrarna om att de måste överträffa den regionala passivhusstandarden, alltså prestera ännu bättre än miljökraven. Argumenten handlade om ekonomiska och miljömässiga vinster vid framtida drift.– Trots att man ännu inte har infört en definierad passivhusstandard för skolor i Tyskland, ville Frankfurts kommun att nya skolbyggnader ska uppfylla energikraven som gäller för passivhus. Men vi övertalade byggherrarna att överträffa denna standard.

RESULTATET blev 30 procent lägre energiförbrukning än standarden, bland annat tack vare att vi använder naturlig ventilation, en ny typ av strålelement i taket för uppvärmning kombinerat med en omfördelad uppvärmning från skolans elektriska utrustning och värmen från alla de människor som ska vistas i lokalerna, förklarar Krawczyk.Europaschule Frankfurt är till för barnen till de anställda vid den Europeiska centralbanken i Frankfurt. Skolan har tre våningar, platt tak och saknar källare. Skolan har tio klassrum med integrerade tvättmöjligheter för förskolebarn, och sju klassrum med garderober och toalettfaciliteter för grundskoleelever. Byggnaden har lärarrum, arbetsrum, lekplats inomhus och ett kök med tillhörande matsal.