[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Skräddarsytt i trä Med limträ och moderna maskiner kan fantastiska träkonstruktioner se dagens ljus. Som exempelvis världens högsta bostadshus i trä.


Skräddarsytt i trä

Med limträ och moderna maskiner kan fantastiska träkonstruktioner se dagens ljus.
Som exempelvis världens högsta bostadshus i trä.

STADIGT PLANTERAT VID STRANDEN invid Pudde-fjordsbron i Bergen kommer det 14 våningar höga bostadshuset Treet att sträcka sig mot himlen nästa år. Med en bärande konstruktion i limträ och byggt med prefabricerade moduler är detta ett banbrytande projekt som väcker intresse världen över.
  – Det är storleken som gör det här projektet speciellt. Det här blir världens högsta bostadshus i trä, konstaterar Åge Holmestad, vd för Moelven Limtre AS.
  I fabriken jobbar man just nu med att sätta ihop fackverk på upp till 45 meter. När byggnaden står färdig kommer delar av konstruktionen att vara synlig både invändigt och utvändigt. Treet byggs genom att man staplar fyravåningsmoduler i trä på höjden, med en sockelvåning i betong och bärande plattformar på femte och tionde våningen.
  – Plattformarna fungerar som golv för de kommande våningarna och gör det möjligt att stapla flera moduler ovanpå varandra, säger Holmestad och berättar att valet av trä som material numera även innebär ett miljöval som allt fler människor intresserar sig för.
  – Det handlar om att binda koldioxid. För varje kubikmeter trä som man bygger in i en byggnad eller en konstruktion lagras mellan 700–1 000 kilo koldioxid, upplyser han. 

«Det är lätt att forma limträ,
både i form av tvärsnitt och i
form svängda bjälkar.» 
Åge Holmestad, Moelven Limtre

RENÄSSANS. Vd:n tror att det är denna matematik som är en av orsakerna till att träbroarna nu har fått en renässans. Limträfabriken i Moelv har sju leveranser av träbroar att ta itu med när Treet är färdig.
  – Det här blir vår mest hektiska vinter någonsin, berättar han. – Det verkar som att allt fler har fått upp ögonen för att limträ är ett tryggt alternativ även när det gäller brandsäkerhet.
  Holmestad tycker sig dessutom ha märkt att trenden med träbroar har fallit i god jord hos allmänheten.
  – Jag har hört flera exempel på att lokala broar omnämns som «vår träbro», vilket jag uppfattar som att lokalbefolkningen känner att de äger konstruktionen och gillar den, säger han.  
  Åge Holmestad berättar att konstruktioner i limträ ofta är konkurrenskraftiga när det gäller pris, men att det självfallet inte alltid stämmer. Lika lite som man kan jämföra äpplen och päron på ett naturligt sätt.
  – De som vill bygga i trä, vill gärna ha något speciellt. Det blir ju helt orimligt att försöka jämföra den vackraste träbron med den billigaste lösningen som går att hitta.

SPEKTAKULÄRT. Som exempel på arkitektur utöver det vanliga kan utbyggnaden av Sogne-fjellshytta tjäna som ett exempel. Den populära turistanläggningen på Nordeuropas högsta fjällövergång håller nämligen på att få en ny attraktion – en avancerad tillbyggnad av hög arkitektonisk kvalitet. En unik konstruktion i limträ binder nu ihop de två befintliga byggnaderna och kommer invändigt att utgöras av en luftig storstuga med utsikt över den storslagna naturen.
  – En sådan här arkitektur hade inte varit möjlig utan limträ, säger Holmestad.
  Han framhäver hur lätt det är att bearbeta trä som material, och vilka möjligheter det finns i just limträ.
  Det är lätt att forma limträ, både i form av tvärsnitt och i form svängda bjälkar. Därmed kan man konstruera nästan vad som helst i limträ, och tack vare detta är nästan allt vi levererar skräddarsytt, poängterar han.
  Holmestad understryker att moderna, arkitektritade konstruktioner i limträ ställer höga krav på precision, och att dessa krav inte skulle kunna uppfyllas om arbetet utfördes manuellt.
  – CNC-styrda maskiner har öppnat upp helt nya möjligheter inom prefabricering. De ger ett bättre resultat än traditionella metoder och har gjort limträkonstruktioner som produkt mer konkurrenskraftiga. 

STORT SPANN. Holmestad berättar att även knutpunktstekniken har utvecklats. I korta drag handlar denna teknik om de punkter där två eller flera limträbalkar möts och ska sammanfogas. Det sätt på vilket stora krafter överförs är avgörande. Tidigare bultade man fast stålplattor utanpå limträet, men numera fräser man in stålbeslagen med 40–80 millimeters mellanrum. Det ger en mycket bättre kraftöverföring från en balk till nästa, och gör det möjligt att skapa stora, fria spann. Dessutom blir resultatet vackrare.
  – Nuförtiden ser det ut som att trä är förenat med trä, utan användning av grova stålbeslag, säger Holmestad, som tillägger att de hade kunnat leverera spann på 150 meter om det hade funnits efterfrågan på detta.
  – Men det är fortfarande OS-arenan Vikingskipet i Hamar som är det längsta projekt vi har levererat, med ett spann på 96,4 meter, konstaterar han.

Moelven Byggsystem

Moelven Byggsystem består av verksamhetsområdena limträ, byggmoduler, systeminredning och elektrotjänster.

Moelven är den ledande tillverkaren av limträ i Norge och Sverige, och har totalt tre fabriker.

Moelven är Skandinaviens ledande tillverkare av modulbyggnader. Produktionen sker inomhus i fyra fabriker i Sverige och en i Norge.

Moelven Modus är namnet på företagen som sysslar med bygginredning, som tidigare hette Moelven Nordia AS i Norge och Moelven Eurowand AB i Sverige. Kunderna är entreprenörer, industriföretag och fastighetsbolag.

Moelven Elektro AS utför projektering, installation, service och underhåll av starkströms- och svagströmsinstallationer på den norska marknaden.

En bro för framtiden
Den tillfälliga träbron mellan Solna och Stockholm är på \nplats och trafiken flyter både på och under bron.\nFoto: Björn Dalin
När Solnabron byggdes 1942 planerade man för framtiden. Bropelarna skulle vara flyttbara för bästa möjliga flexibilitet. Men det utnyttjades aldrig – och nu har bron tjänat ut. Sedan juli förbinds Stockholm och Solna av en träbro, levererad av Moelven Töreboda AB.
Vackra landmärken i Norden
En bågbro kan hantera stora spännvidder och är ett alternativ som går \nsnabbt att montera. Den vackra utformningen tillför dessutom vägnätet en estetisk dimension.\nFoto: Jan Lillehamre
Även ute i Europa är det populärt att bygga körbroar i trä, men det är bara i Skandinavien som de eleganta bärkonstruktionerna är synliga i landskapet.
Träbrons renässans
Flisabron öppnades 2003 och uppfördes på fundamenten som fanns kvar efter den tidigare bron i stål.\nFoto: Jan Lillehamre
Under de senaste 15 åren har det byggts en rad träbroar i Skandinavien, vackra konstruktioner i limträ som knyter samman vägförbindelser. Träbron har fått en ny vår.
Alla goda ting är trä
Foto: David Bicho
Trä kommer att vinna terräng när vi bygger framtidens bostäder, spår Niclas Svensson, chefen för Sveriges Träbyggnadskansli.