Skräddarsydd ansiktslyftning - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Skräddarsydd ansiktslyftning På Tagensboskolan i Köpenhamn spelar konst och funktion i en högre division.


Skräddarsydd ansiktslyftning

På Tagensboskolan i Köpenhamn spelar konst och funktion i en högre division.

När Tagensboskolan i Köpenhamn skulle renoveras invändigt, utlyste kommunen först bara uppdraget med själva utformningen. Samtidigt ställde man stränga krav på slitstyrka och akustik, i kombination med önskemålet om att både elever och lärare skulle få något fint att titta på.
Inte förrän kommunen hade valt vilket uttryck de ville använda, utlyste man själva bygguppdraget. Man använde alltså ett annat till­vägagångssätt än vad som är brukligt. Detta var en fördel för Moelven när arkitektkontoret skulle hitta leverantörer som kunde lösa detta speciella uppdrag. Det var nämligen bara Moelven som kunde leverera de produkter som måste till för att skapa de slitstarka, laminatklädda väggar som utformningen krävde – och som både var dekorativa och hade en ljuddämpande effekt. Det första löste man med vackert färgade ytor, och det sista löste man med perforeringar i laminatväggarna, som är klädda med en effektiv akustisk duk på baksidan.

 

EN EXTRA UTMANING. Resultatet är vackert och robust och gläder användarna varje dag. Även om särskilt skolans vuxna medarbetare kanske gärna hade haft ännu mer ljuddämpning.
  – Om man hade velat ha ännu bättre akustisk dämpning hade vi kunnat göra större hål i väggpanelerna och satt en kraftigare akustisk duk bakom som tål tuffa tag. Den typen av uppdrag kan vi nämligen också lösa. Det handlar bara om vad kunden väljer att lägga vikt vid, säger Niels Neye, marknadschef på Moelven.

VERKTYGSLÅDA. Om uppdraget i dess helhet säger han att det liknade alla andra uppdrag på så sätt att «vi ju varje gång ställs inför nya idéer, nya önskemål och krav som vi gärna gör allt för att infria».
  – Och det ligger också i själva Studiokonceptet – vi kommer inte med standardlösningar utan med skräddarsydda lösningar för varje enskild kund och varje enskilt uppdrag. Studio är ju som en verktygslåda med många olika bearbetningsmöjligheter.

FAKTA

TAGENSBOSKOLAN I KÖPENHAMN

  • Vad: renovering och utbyggnad av
    Tagensboskolan i Köpenhamn 
  • När: hösten 2011 till februari 2012
  • Arkitekter: Nøhr & Sigsgaard
  • Entreprenör: Hoffmann 
  • Leverans: Moelven Studio-paneler
En byggnad för alla
I Handikapporganisationernas hus i Danmark kan alla ta sig fram och hitta rätt. Processen med att utveckla världens mest tillgängliga byggnad fick arkitekter och leverantörer att se på omvärlden på ett nytt sätt.