[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Skolan med janusansiktet Med hyreslängor på ena sidan och skyddad skog på den andra har skolan på Islands Brygge fått två ansikten.


Skolan med janusansiktet

Med hyreslängor på ena sidan och skyddad
skog på den andra har skolan på
Islands Brygge fått två ansikten.

Skolbyggnaden ska förhålla sig arkitektoniskt till det fredade naturområde som den vetter mot.
Lars Clausen på arkitektkontoret Nøhr & Sigaard

ISLANDS BRYGGE i Köpenhamn domineras av hyreslängor som uppfördes under den stora byggboomen i slutet av 1800-talet. Men här finns även natursköna Amager Fælled, som är ett fredat område med våtmark, snår, skog och ett rikt fågelliv. Skolan på Islands Brygge står mitt i det hela och är delvis byggd på fredad mark.
  – Skolbyggnaden ska förhålla sig arkitektoniskt till det fredade naturområde som den vetter mot. Samtidigt ska det finnas en byggnadsmässig koppling till de gamla hyreslängorna på andra sidan, säger Lars Clausen på arkitektkontoret Nøhr & Sigsgaard.
  Fasaden som vetter mot Amager Fælled har beklädnad av cederträ. – Läget mot ett fredat naturområde kräver en särskild beklädnad. Det var därigenom vi fick idén att använda cederträspån. Panel skulle inte ha fått samma effekt, säger Clausen.
  Valet föll på cederträ från Moelven, bland annat därför att det var den enda beklädnad som var brandimpregnerad enligt offentliga regler för godkännande.

Läget mot ett fredat naturområde kräver en särskild beklädnad. Det var därigenom vi fick idén att använda cederträspån.
Arkitekt Lars Clausen


SKOLAN PÅ ISLANDS BRYGGE
har långa, fina traditioner för att utveckla pedagogiska tankar och är på många sätt en banbrytande skola i Köpenhamn. Under de senaste åren har skolan fördubblat elevantalet och var i stort behov av större ytor för lek och undervisning. Den 18 september 2009 var den tredje och hittills sista byggnaden inflyttningsklar.
  – Både lärarkollegiet och representanter för föräldrarna har bidragit i processen för att vi skulle få ett optimalt byggnadssätt. Och vi tycker själva att skolan blivit både funktionell och riktigt snygg. Cederträ ger ju en härlig estetisk känsla och enligt min mening har byggnadsstilen lång hållbarhet. Tittar du på andra skolor i Köpenhamns kommun är vår skola helt klart snyggast, säger rektor Søren Hedegaard och fortsätter: – Vi har till och med fått reaktioner från grannar mittemot som berättar hur glada de är över skolan.
  Skolan har också månat om att skapa bra utomhusområden. – Vi vill ha så få regler och förhållningsorder som möjligt. Vi anser att grundregeln att ta hänsyn till andra i stort sett bör räcka. Utomhusarealerna bidrar till lägre konfliktnivå eftersom här finns plats för alla att leka, säger Hedegaard, som samtidigt understryker att god pedagogik inte enbart skapas av arkitektur och teknik.
  – Till syvende och sist kommer det an på lärarna. Men faktum är att vackra och funktionella omgivningar kan samverka med god pedagogik och därigenom bidra till en positiv totalupplevelse av skolan.

Vi vill ha så få regler och förhållningsorder som möjligt. Vi anser att grundregeln att ta hänsyn till andra i stort sett bör räcka.
Rektor Søren Hedegaard