Skapa flexibla kontor - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Skapa flexibla kontor Planering och byggande av ett kontor med systemväggar är en industriell byggmetod som ger renare och snyggare utseende, högre kvalitet och bättre ekonomi för markägarna på lång sikt jämfört med ett kontor som byggs på stället.


Skapa flexibla kontor

Planering och byggande av ett kontor med systemväggar är en industriell byggmetod som ger renare och snyggare utseende, högre kvalitet och bättre ekonomi för markägarna på lång sikt jämfört med ett kontor som byggs på stället.

TROTS DE UPPENBARA fördelarna med systeminredning av kontorslokaler saknas fortsatt kunskap om den här byggmetoden inom byggbranschen. Vissa aktörer ställer sig också negativa till den.
  – Vi försöker få branschen att tillägna sig metoden att bygga industriellt och att det ska vara det naturliga valet. Om det går att inreda ett kontor med systemväggar bör man göra det. Helt enkelt därför att det är ett bättre alternativ, säger Peter Lindberg, vd för Moelven Eurowand.
  Det är fortfarande många hantverksmoment i arbetet och ofta arbetar man inte metodiskt utan sätter i stället ihop saker som inte fungerar optimalt, säger Lindberg.
  – Vi arbetar med riskfria metoder som testats under en längre tid så att vi vet hur de fungerar, säger han.
  – De som känner till Eurowand-metoden tycker att den är bra. Men vi vill även nå de som inte känner till vårt sätt att bygga på. Det kan vara ett problem att de som ska använda metoden inte alltid förstått den fullt ut och forsätter att arbeta som tidigare vilket resulterar i att det blir ett mellanting som inte ger optimalt resultat, säger Peter Lindberg.

Vi vill helt enkelt få branschen att bygga på ett smartare och snyggare sätt
Vd för Moelven Eurowand, Peter Lindberg 

  En byggmästare som är van att jobba efter eget huvud och bygger på stället ser kanske systeminredningarna som en konkurrent medan en byggherre som tänker industriellt väljer systeminredningar. En markägare som tänker på kostnaderna för sina hyresgäster och kanske har en hyresgäst som kräver en flexibel inredning, väljer gärna systemväggar och då kan inte byggmästaren välja något annat. En arkitekt kan tycka att det är snyggare med något som byggs på stället, medan en arkitekt som är van att rita med systemväggar och vet hur man ska använda dem för att få ett snyggt kontor, kan insistera på att man väljer systemväggar.
  – Somliga är fortfarande av den åsikten att det är finare med något som är byggt på plats, säger Peter Lindberg.
  – I svenska bygg- och inredningsprogram på TV kan man till exempel höra saker som: "Det här är ett kvalitetsbygge ska du veta. Huset är nämligen byggt på stället". Man tycker inte att det är lika fint med ett hus som är byggt i en fabrik som ett hus som byggs på stället. Men så tänker man ju inte när man köper en stereoanläggning eller en bil. Då vill man ha en väl beprövad produkt som fungerar men när det gäller just husbyggen är många av uppfattningen att det som byggs på plats är bättre än det som är färdigbyggt och att systemväggar inte är snygga.
  – Jag tror det handlar om att man inte alltid har tid att ta till sig nya metoder på rätt sätt och man vet därför inte hur bra det kan bli. Vi vill helt enkelt få branschen att bygga på ett smartare och snyggare sätt, säger Lindberg.